Dagen van het Nederlands "Het (on)vertaalbare vertaald" te Lublin in november 2017

Sinds 2012 vinden bij de Katedra Literatury i Języka Niderlandzkiego van de Katolicki Uniwersytet Lubelski de Dagen van het Nederlands plaats.

Deze Dagen worden vanaf 2013 thematisch en in het najaar georganiseerd. De bijdragen worden steeds in boekvorm uitgegeven in het zomersemester van het navolgende jaar. Eerder werden georganiseerd:

-       De Lage Landen, 8 en 9 mei 2012 (Uitgave: Lublin 2013, ISBN 978-83-7702-761-5)
-       Nederlands in de praktijk, 11 en 12 oktober 2013 (Uitgave: Lublin 2014, ISBN 978-83-7702-921-3)
-       De Nederlanden met buitenlandse ogen, 7 november 2014 (Uitgave: Lublin 2015, ISBN 978-83-8061-191-7)
-       Taalverwerving Nederlands ter discussie, 6 en 7 november 2015 (Uitgave: Lublin 2016, ISBN 978-83-8061-310-2)
-       De Lage Landen en de Religie, 3 november 2016 (Uitgave in voorbereiding, verwacht mei 2017)

De voertaal van de Dagen is steeds het Nederlands. Voor elke editie worden enkele specialisten op het gebied van het centrale thema uit Nederland en Vlaanderen uitgenodigd. Voorts krijgen collega’s uit de regio en uit Polen de gelegenheid om een lezing van 20 minuten over een met het thema verbonden onderwerp te geven. Reis- en verblijfkosten van uitgenodigde sprekers worden in beginsel vergoed.

Het thema voor de Dagen van 2017 die tevens het 40-jarig jubileum van de oprichting van de neerlandistiek in Lublin zullen vieren, zal zijn:

Het (on)vertaalbare vertaald

Deze dagen zullen plaatsvinden op donderdag 9 en vrijdag 10 november 2017 bij de leerstoel voor neerlandistiek in het complex Collegium Joannis Pauli II, ingang Hieronyma Łopaczyńskiego, Lublin.

Keynote speakers zijn:

·      em. prof. dr. Ludo Beheydt (vh. UCL Louvain-la-Neuve), Taal, cultuur en vertaling – een semiotische benadering

·      dr. Koen Kerremans (VU Brussel), Studie van terminologie vanuit een vertaalperspectief: naar een visualisering van termen in verschillende gebruikscontexten

·      prof. dr. Ton Naajkens (Univ. Utrecht), Het filter van de vertaling. Over literair vertalen en zijn restricties

·      prof. dr. Frieda Steurs (Inst. Voor Ned. Taal), Taal is business: (vak)taal als centrale schakel voor de economie en de samenleving

Donderdag 9 november zal (met prof. Steurs en dr. Kerremans als inleidende sprekers) meer gewijd zijn aan terminologie en praktisch vertalen, vrijdag 10 november (met prof. Naaijkens als inleidende spreker en prof. Beheydt als laatste afrondende spreker) vooral gewijd zijn aan literair vertalen.

Wij nodigen collega’s die een lezing van 20 minuten op het terrein van literair en praktisch vertalen, van terminologie of juridisch Nederlands willen houden, van harte uit om zich tot uiterlijk zondag 30 april 2017 te melden bij prof. dr. Wilken Engelbrecht, wilken.engelbrecht@kul.pl.

Een samenvatting van 500 woorden van het thema is gewenst. Het voorbereidingscomité zal in de loop van april een keuze maken uit de aangeboden lezingen en aan de inzenders bericht geven.

Prof. dr. Wilken Engelbrecht
Mgr. Beata Sprawka
Dr. Muriel Waterlot