Congres in Zurich op 4 en 5 april: Small languages, big ideas

Read the English version of this article 

Zürich, 4-5 april 2019

De neerlandistiek extra muros bevindt zich aan de verschillende universiteiten wereldwijd in het gezelschap van nog kleinere Germaanse filologieën zoals de scandinavistiek. Daarnaast vormt ze ook wel een portal voor de studie van het Fries en het Afrikaans, of allerlei Germaanse streektalen, contacttalen en dialecten. Wat is nu de intrinsieke waarde van deze kleine Germaanse talen voor de algemene en vergelijkende taalkunde? In dit congres komen meerdere linguïstische disciplines aan bod en worden kennis en houdingen tegenover al deze talen en hun relatie tot taaltheorie tegen het licht gehouden.

De motivatie komt hieruit voort, dat we met heel goed beschreven talen en variëteiten te maken hebben, maar dat daarvan niet ten volle gebruik gemaakt wordt bij de theorievorming, omdat grotere talen zoals het Engels of ‘exotische’ kleine talen een grotere rol blijken te spelen – hoewel die laatsten zeker niet op de rijke beschrijvende traditie van talen zoals het Nederlands en zijn dialecten kan rekenen.

Op dit congres worden zes plenaire lezingen gehouden, waarin Nederlands, Fries, Afrikaans, Noors, Luxemburgs en Pennsylvania Dutch aan bod komen. Daarnaast is er plaats voor kortere presentaties van jonge onderzoekers (doctorandi en jonge postdocs) in een aantal parallelle sessies. We zoeken mensen die een talige casus uit hun eigen discipline (een Germaanse variëteit) presenteren en tegen het theoretische licht houden. Er wordt afgerond met een rondetafelgesprek, waaraan zowel de plenaire sprekers als de jonge onderzoekers deelnemen en zoeken naar overlappingen, kruisbestuivingen tussen hun verschillende Germaanse talen én hun aanpak.

Deadline voor het insturen van abstracts: 15 februari 2019

Deze dienen in het Engels en in PDF-format ingeleverd te worden, met een maximum van 2000 tekens. Op 22 februari 2019 wordt meegedeeld of het abstract aanvaard is.

Aanmelden voor het congres kan tot 1 maart 2019 via de website (zowel sprekers als publiek moeten zich aanmelden).

Contact: Dr. Chris De Wulf chris.dewulf@ds.uzh.ch

Bezoek voor meer informatie de website van Small languages, big ideas. 

Bekijk voor alle aankomende congressen dit overzicht.