Congres Depok wordt verplaatst naar oktober 2021

Het Kongres Studi Belanda in Indonesia dat in oktober 2020 zou plaatsvinden in Depok ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de vakgroep Nederlands kan geen doorgang vinden. De reden hiervoor is dat met betrekking tot de ontwikkeling van het coronavirus en alle maatregelen die hiermee samenhangen nog steeds veel onduidelijkheid heerst. Het congrescomité acht het dan ook niet verantwoord om het congres in oktober 2020 door te laten gaan.

Het congres wordt daarom met een jaar verplaatst naar de periode 12 - 15 oktober 2021. De opzet van het congres, de voorwaarden voor deelname en de faciliteiten blijven ongewijzigd. Ook blijft het thema van het congres hetzelfde, namelijk Traditie en transformatie in taal, literatuur en cultuur. In maart 2021 zal nadere informatie volgen.


Voor vragen kunt u zich wenden tot: 

Christina Suprihatin

Voorzitter congrescomité.

Christina.turut@ui.ac.id


Graag een cc van uw correspondentie naar

m.h.le.clercq@hotmail.nl