Congres Depok gaat niet door en wordt verplaatst naar oktober 2020

Het Kongres Studi Belanda in Indonesia dat in april 2020 zou plaatsvinden in Depok ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de vakgroep Nederlands kan geen doorgang vinden. De reden hiervoor is dat de situatie met betrekking tot het coronavirus ook in Indonesië en in het bijzonder in de regio Depok, de afgelopen dagen verslechterd is. De Indonesische autoriteiten achten het dan ook onverantwoord om bijeenkomsten zoals het congres doorgang te laten vinden. Vanzelfsprekend volgt het congrescomité de richtlijnen van de autoriteten in dezen.

Het congres wordt verplaatst naar de periode 13 - 15 oktober 2020. De opzet van het congres, de voorwaarden voor deelname en de faciliteiten blijven ongewijzigd. Ook blijft het thema van het congres hetzelfde, namelijk Traditie en transformatie in taal, literatuur en cultuur. Graag zou de congresorganisatie voor 1 mei 2020 aanmeldingen ontvangen en daarbij vernemen wat het onderwerp van de voordracht zal zijn (werktitel)

 

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot:

Christina Suprihatin
Voorzitter congrescomité
Christina.turut@ui.ac.id


Graag een cc van uw correspondentie naar:
m.h.le.clercq@hotmail.nl