Congres 50 jaar Studie Nederlands in Indonesië (digitaal)

Het congres dat ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van de Vakgroep Nederlands aan de Universitas Indonesia te Depok-Jakarta in 2020 zou worden gehouden is vanwege de coronasituatie en de daarbij behorende maatregelen reeds tweemaal uitgesteld. Gezien de huidige situatie rond covid-19 en de onzekerheid over de verdere ontwikkelingen rond de pandemie hebben we besloten om definitief af te zien van het organiseren van het congres op locatie.

In plaats daarvan zal het zevende Kongres Studi Belanda in Indonesia – Congres Studie Nederlands in Indonesië digitaal worden gehouden van dinsdag 2 november 2021 tot en met donderdag 4 november 2021. Gezien het tijdverschil zullen de lezingen voornamelijk in de middag (Indonesische tijd) en in de ochtend (Europese tijd) plaatsvinden. Het programma bestaat uit drie dagen met lezingen en culturele presentaties. Het thema van het congres zal zijn:

Traditie en transformatie in taal, literatuur en cultuur

De vakgroep Nederlands nodigt graag alle belangstellenden van harte uit om deel te nemen aan het congres. Het ligt in de bedoeling dat na het congres een digitale tweetalige congresbundel zal verschijnen.


Voor meer informatie kunt u zich wenden tot:  

Achmad Sunjayadi

Voorzitter congrescomité

achmad.sunjayadi@ui.ac.id


Graag een cc. van uw correspondentie naar

m.h.le.clercq@hotmail.nl