Comité van Ministers toont in Antwerpen blijvend engagement Taalunie

Op maandag 22 april vond in Antwerpen het 100e Comité van Ministers van de Taalunie plaats. Dit werd opgeluisterd met een feestelijke academische zitting, bijgewoond door de directeur en bestuursleden van de IVN, onder de titel ‘Een mooie toekomst voor het Nederlands.’

Met de ‘Verklaring van Antwerpen’ hernieuwde het Comité van Ministers de wens om de Taalunie als unieke intergouvernementele organisatie een blijvende en prominente rol te laten spelen bij de ontwikkeling, bevordering en verspreiding van het Nederlands. In verschillende toespraken, van o.a. de Vlaamse minister-president Jan Jambon en van de Nederlandse minister van OCW Robert Dijkgraaf, werd dit onderstreept. Gunther Van Neste werd benoemd tot nieuwe algemeen secretaris.

Een samenvatting van de bijeenkomst is te lezen op de website van de Taalunie. Ook is het evenement terug te kijken via de livestream.


Belang voor de internationale neerlandistiek

De IVN is blij dat het Comité nadrukkelijk het belang van de Taalunie heeft uitgesproken en zich opnieuw aan de doelstellingen heeft gecommitteerd. De ondersteuningsmogelijkheden van de Taalunie zijn onmisbaar voor al die studenten, docenten en onderzoekers die zich wereldwijd bezig houden met het Nederlands.

Voorafgaand aan de bijeenkomst zijn rondetafelgesprekken gevoerd met een groot aantal organisaties uit het brede taalveld om de belangrijkste uitdagingen voor de Nederlandse taal en de Taalunie in kaart te brengen. Namens de IVN hebben onze directeur Anne Sluijs en voorzitter Wim Vandenbussche aan deze gesprekken deelgenomen.

Naast het grote belang van continuïteit en duidelijkheid wat betreft de financiële ondersteuning van vakgroepen, hebben wij de noodzaak van de Taalunie als verbinder benadrukt: wees benaderbaar en trek op basis van gelijkwaardigheid op als team met alle organisaties die zich inzetten voor het Nederlands. Alleen dan kunnen we uitdagingen voor ons vakgebied, zoals versterking van de positie van het Nederlands als wetenschapstaal en verbetering van het imago van het Nederlands binnen en buiten het taalgebied, aan. 

Actie & investeringen

De IVN kijkt uit naar concrete opvolging van de resultaten van deze gesprekken en memoreert graag de woorden die Rik Vosters, voorzitter van de Raad voor de Nederlandse taal en letteren, uitsprak met betrekking tot de internationale neerlandistiek:

"Er moet nagedacht worden over het hoe, maar ook over het waarom: waarom vinden we de gemeenschappelijke ondersteuning van de studie van de Nederlandse taal en letteren in den vreemde van belang? Daar zitten intrinsieke belangen achter en utilitaire. Welke return on investment willen we als samenleving, wetende dat onze investeringen hierin beperkt zijn, als we vergelijken met bijvoorbeeld andere Europese landen? Maar laten we ook stilstaan bij de kosten en gemiste kansen als we dit veronachtzamen."