Colloquium NVT-net 2023 - Taal, communicatie en cognitie: van onderzoek naar onderwijs

Als we de recente geschiedenis van de taalwetenschap overzien, valt op dat taalgebruiksgebaseerde benaderingen (“usage-based approaches”) de voorbije decennia een centrale plaats hebben verworven. Dit gaat gepaard met een sterke focus op de functionele aspecten van de taal, naast de werking van het taalsysteem, en een toenemende belangstelling voor de cognitieve dimensie van de communicatie en van het taalgebruik.

Het doel van het colloquium is daarom tweeledig. Het beoogt in de eerste plaats de huidige stand van zaken toe te lichten van het taalgebruiksgebaseerd, cognitief taalonderzoek naar het Nederlands. Daarnaast biedt het een discussieforum voor cognitief taalonderzoekers, docenten Nederlands (als vreemde taal) en cognitief psychologen om de psycholinguïstische validiteit van recente taalkundige inzichten en modellen te beoordelen en hun bruikbaarheid in en implicaties voor het onderwijs van het Nederlands (als vreemde taal) kritisch te evalueren.

Om dit doel te bereiken, komt een panel van zes gastsprekers aan het woord die actief zijn op het gebied van cognitief taalonderzoek, psycholinguïstiek en vreemdetalendidactiek. Naast de gastlezingen is er ook een postersessie waar de resultaten van lopende projecten op de drie gebieden worden gepresenteerd. Dit zal het mogelijk maken de diversiteit aan behandelde thema’s uit te breiden.


Organisatie: Laurent Rasier (ULiège), Dirk Pijpops (ULiège), Philippe Hiligsmann (UCLouvain)

Deadline voor het insturen van een abstract (max. 300 woorden): 20 februari 2023

Datum & locatie: 31 maart 2023, Salle Academique, Place du 20 Août 7, Luik

Contact (incl. abstracts): laurent.rasier@uliege.bedirk.pijpops@uliege.be

Website, programma & registratie: https://www.lilith.uliege.be/cms/c_9657281/en/nvt-net-dag-taal-communicatie-en-cognitie-van-onderzoek-naar-onderwijs


Gastsprekers

Maarten Lemmens (Université de Lille)

Maaike Beliën (Instituut voor de Nederlandse Taal)

Ellen Simon (UGent), Bastien De Clercq (VUB), Pauline Degrave (UCLouvain), Mirjam Broersma (Radboud Universiteit Nijmegen)

Isabeau Desmet (KU Leuven), Laura Rosseel (VUB) & Freek Van de Velde (KU Leuven)

Christina Piot (FRS-FNRS, ULiège & Université de Lille) & Julien Perrez (ULiège)

Sabine De Knop (USLB)