Cleveringa-lezing

Op 25 november 2010 werd een eerste Cleveringa lezing gehouden op de Hebreeuwse Universiteit van Jeruzalem. Ter herinnering aan de inmiddels beroemd geworden rede op 26 november 1940 door prof. R. P. Cleveringa, de toenmalige decaan van de Juridische Faculteit aan de Universiteit van Leiden, uit protest tegen het gedwongen ontslag van zijn leraar prof. Meijers, organiseert de Universiteit van Leiden elk jaar op of omstreeks 26 november de Cleveringa lezing. De historicus, prof. Dr. Willem Otterspeer, specialist op het gebied van de universiteitsgeschiedenis, werd door de organisatoren, de alumni van de Universiteit van Leiden in Isral, de Nederlandse ambassade, de Juridische Faculteit van de Hebreeuwse Universiteit in Jeruzalem, het Centrum voor onderzoek naar de geschiedenis van het Nederlands Jodendom en de\'Irgoen Olei Holland' (de Nederlandse immigrantenorganisatie), uitgenodigd om de lezing te houden. Het auditorium was vol. Ook de tachtigjarige in Isral wonende advocaat, Martijn Jakobs was aanwezig. Dezelfde Martijn Jakobs die toendertijd op 26 november 1940, als twintigjarige student in de rechten aan de universiteit van Leiden in het publiek zat en getuige was van de originele rede van zijn professor Cleveringa.

Er gebeurt hier veel op de universiteit. Er worden veel evenementen georganiseerd 'naar buiten toe\' en allemaal gratis. Zo is er een speciaal Centrum in het leven geroepen 'ter bevordering van de betrekkingen tussen de universiteit en de gemeenschap' (vrije vertaling). Dit Centrum heeft als doel een ' voortdurende dialoog' te scheppen met in het bijzonder de inwoners van Jeruzalem en zodoende de wetenschap dichter naar de gewone burger te brengen. Met het oog op deze 'verheven' doeleinden biedt het Centrum diverse reeksen gratis lezingen aan door topspecialisten in hun vak in het auditorium van de campus Givat Ram, de campus van de exacte vakken. Enkele titels van lezingen die al zijn of die nog worden aangeboden:

"Natuurkunde, geest en vrije wil"; "Is God een wiskundige?"; "Kouder dan koud: de vreemde wereld van scheikunde bij het absolute nulpunt"; "Geluk in de moraal en in de rechtspraak"; "De tien belangrijkste ontdekkingen van de telescoop Habel". "Van de anti-verlichting tot de val van democratien in de twintigste eeuw". En nog veel meer van dit soort titels en interessante onderwerpen, die de gewone burger van Jeruzalem dichter naar de wetenschap moet brengen. Men kan het geloven of niet. Maar elke keer is het auditorium propvol. Honger naar wetenschap? Of het genieten van gratis lezingen? Mogelijk een combinatie van beide.

Mieke Daniels-Waterman (Jeruzalem)
Department of Linguistics-Balshanut
Dutch Language Program
Typology of West-Germanic Languages
The Hebrew University of Jerusalem