Cleveringa in Calgary

Al sinds 1986 organiseren Mary en Jos Eggermont de Cleveringa-bijeenkomsten in Calgary. Op 21 september wordt in Leiden het boek Cleveringa-bijeenkomsten in Calgary 1986-2020+, onder redactie van Mary Eggermont-Molenaar gepresenteerd.


In dit boek wordt in woord en in beeld antwoord gegeven op vragen als: wie was Cleveringa, wie waren de sprekers, waarover spraken zij en wie namen deel aan de bijeenkomsten? Verder komt aan de orde: het contact met het Leids Universiteitsfonds, dat de vele Cleveringa-bijeenkomsten in binnen- en buitenland coördineert, en de vraag naar de wenselijkheid van voortzetting van de Cleveringa-bijeenkomsten.
Als bijlage is het verhaal 'De nagapers' van Maarten ’t Hart over een Cleveringa-lezing opgenomen.
Mary Eggermont-Molenaar (1945) woont sinds 1986 in Canada, waar zij werkte als vertaalster en tot nu toe elf boeken schreef over uiteenlopende historische onderwerpen.

Cleveringa-bijeenkomsten in Calgary 1986-2020+ / Mary Eggermont-Molenaar. Leiden: Ginkgo, 2022. 212 pagina’s Softcover. ISBN 978-90-83218-94-6. Verkoopprijs: € 25,00