CARAN 2021 - In de Cariben leeft de neerlandistiek

Op 9, 10 en 11 december vond de zesde conferentie van de CARAN plaats met als thema Neerlandistiek in een meertalige Caribische context, met bijzondere aandacht voor vreemdetaalbenadering. De CARAN is de Caribische Associatie voor Neerlandistiek die zich sinds 2011 inzet om een brug te slaan tussen academici in de verschillende landen van het Caribisch gebied waar Nederlands een rol speelt, en ook tussen academici aan beide zijden van de Atlantische oceaan die werken rond aanverwante thema's. De reisbeperkingen en voorschriften ten spijt kon de conferentie doorgaan met een veertigtal deelnemers die live aanwezig waren en ook deelnemers die digitaal de conferentie volgden en een bijdrage leverden.

Gedurende drie themadagen werden 20 lezingen verzorgd met academische diepgang, waarbij  de moeilijke onderwerpen niet geschuwd werden, zowel als het gaat over de taalkunde en literatuurstudie, maar ook in de literaire productie en de onderwijspraktijk. De discussies na de lezingen gaven blijk van het diepe engagement van de deelnemers, die samen een uitbreidend netwerk van individuen en instituties vormen die nieuwe perspectieven op de Caribische samenlevingen ontwikkelen. De conferentie maakte zeer sterk duidelijk dat de neerlandistiek van en in het Caribisch gebied een zich ontwikkelende discipline is die nog veel potentieel te bieden heeft.

 

Op 11 december liep de CARAN-conferentie over in het afscheidscollege van prof. dr. Wim Rutgers, die na 50 jaar engagement voor de Caribische literatuurstudie terugblikte op de ontwikkeling van de literatuurbeleving en een lans brak voor erfgoedstudie als nieuwe dynamiek  waarbij de luisteraar uitgenodigd werd om nieuwe perspectieven te omarmen en te beleven. Op het einde van de afscheidsrede ontving Wim Rutgers uit handen van rector van de UoC Francis de Lanoy het vriendenboek dat samengesteld werd voor deze gelegenheid.

 

De volgende conferentie van CARAN vindt plaats in Aruba, op 7, 8 en 9 december 2023.

 

Eric Mijts

 

Foto: Rector magnificus Francis de Lanoy overhandigt em. prof. dr. Wim Rutgers het liber amicorum: Wim Rutgers, vijf decennia Caribische literatuurstudie bij gelegenheid van het uitspreken van de afscheidsrede van Wim Rutgers op zaterdag 11 december 2021