Call for papers: Wroclawse Terminologische Ontmoetingen TERMOS 2020

2de Wroclawse Terminologische Ontmoetingen TERMOS 2020

Wrocław, 5-7 maart 2020

De Onderzoeksgroep Vertaalwetenschap (Instituut voor Romaanse talen) en de Onderzoeksgroep voor Nederlandse Taal (Leerstoel voor Nederlandse Filologie) nodigen u uit naar de internationale conferentie:
GRENZEN van & in de TERMINOLOGIE

Als wetenschappelijke discipline heeft terminologie nog steeds geen volwaardige status verworven. Nochtans groeit het aantal specialisten dat zich ermee bezig houdt voortdurend aan: naast terminologen sensu stricto gaat het om (vooral) vertaaltheoretici en docenten vertaaldidactiek, taalwetenschappers, vertalers, enz. Tegelijk valt het op dat binnen het terminologisch onderzoek een brede waaier van methodes en paradigma’s wordt gebruikt.
Daarom zouden we graag een interdisciplinaire – en meertalige – discussie willen openen over de vraag of er in de terminologie sprake kan zijn van grenzen.

Bijdragen met betrekking tot volgende thema’s zijn welkom:

I. Grenzen van de terminologie:

 • Wat is (nog) terminologie en wat niet (meer)?  Over de afbakening van de discipline;
 • Wat zijn termen? Over definities en de identificatie van termen in teksten;
 • Taal-culturele kringen en terminologisch onderzoek: scholen, invloeden en actuele tendensen in terminologisch onderzoek;
 • Samenwerking over de grenzen van disciplines heen;

II. Grenzen in de terminologie:

1. Termen in de wetenschap

 • Verschillen tussen termen uit de exacte en humane wetenschappen;
 • Disciplinaire grenzen – ontleningen van terminologie uit andere disciplines;
 • Taalgrenzen – ontleningen van termen uit andere talen;

2. Termen in het professioneel leven

 • Status en functie van termen in jargon en vaktalen;
 • Wijze waarop nieuwe termen ontstaan;
 • Manieren van verankering van de terminologie;

3. Termen in het dagelijks leven

 • Receptie van termen door non-professionals;
 • Termen in populair-wetenschappelijke literatuur;

4. Gespecialiseerd vertalen en terminologische problemen bij het vertalen

 • Terminologie en verschillende vormen van intra- en interlinguale en intersemiotische vertaling;
 • Terminologie versus tolken en vertalen;
 • Tools voor terminologiebeheer in het vertaalproces.

KEYNOTE SPEAKERS zijn:

 • prof. Pascaline Dury (Université Lumière Lyon 2, FRANKRIJK)
 • prof. dr. habil. Sambor Grucza (Uniwersytet Warszawski, POLEN)
 • dr. Patricia Rodríguez-Inés (Universitat Autònoma de Barcelona, SPANJE)
 • prof. dr. Frieda Steurs (KU Leuven, BELGIË/ Instituut voor de Nederlandse Taal, NEDERLAND)

CONFERENTIETALEN: Engels, Frans, Nederlands, Pools

Graag ontvangen wij een abstract voorzien van titel en samenvatting (250 à 300 woorden) tegen uiterlijk 30 september 2019 via het online formulier:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=-b5xKxM7MkS19B9awieNDKqOx2tMd79Dv85suLA6SwZUN0w5TUszUUUxMkJJNVpMSjcwNElL MVU4Vi4u

LET OP: De deadline voor het indienen van het abstract is verlengd tot en met 31 oktober 2019

De DEELNAMEKOST bedraagt 430 PLN (100 euro) en is inclusief conferentiematerialen, koffiepauzes, lunch op de eerste en tweede conferentiedag, feestelijk slotdiner en publicatie van de conferentiepapers. Reis- en verblijfskosten zijn niet inbegrepen in de deelnamekost.

Deadline voor de betaling van de deelnamekost: 31 januari 2020

De publicatie van de conferentiebijdragen in een monografie of een wetenschappelijk tijdschrift is mogelijk na een positieve beoordeling ervan (double-blind peer review).

E-MAIL: termos@uwr.edu.pl

WETENSCHAPPELIJK COMITÉ:

 • prof. dr hab. Jerzy Biniewicz (Uniwersytet Wrocławski, POLEN)
 • prof. Pascaline Dury (Université Lumière Lyon 2, FRANKRIJK)
 • dr Kaja Gostkowska (Uniwersytet Wrocławski, POLEN)
 • prof. dr hab. Sambor Grucza (Uniwersytet Warszawski, POLEN)
 • dr Jacek Karpiński (Uniwersytet Wrocławski, POLEN)
 • dr Anna Kuźnik (Uniwersytet Wrocławski, POLEN)
 • prof. Mavina Pantazara (Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών, GRIEKENLAND)
 • dr Patricia Rodríguez-Inés (Universitat Autònoma de Barcelona, SPANJE) " doc. mgr. Marketa Štefková, PhD (Univerzita Komenského v Bratislave, SLOVAKIJE) " prof. dr. Frieda Steurs (KU Leuven, BELGIË/ Instituut voor de Nederlandse Taal, NEDERLAND)
 • dr Katarzyna Tryczyńska (Uniwersytet Wrocławski, POLEN)

ORGANISATIECOMITÉ:

 • dr Kaja Gostkowska (Onderzoeksgroep Vertaalwetenschap, Instituut voor Romaanse Filologie UWr)
 • dr Jacek Karpiński (Onderzoeksgroep voor de Nederlandse Taal, Erasmus Leerstoel voor Nederlandse Filologie UWr)
 • dr Anna Kuźnik (Onderzoeksgroep Vertaalwetenschap, Instituut voor Romaanse Filologie UWr)
 • dr Katarzyna Tryczyńska (Onderzoeksgroep voor de Nederlandse Taal, Erasmus Leerstoel voor  Nederlandse Filologie UWr)

De gehele tekst in alle conferentietalen vindt u hier.