Call for papers USAN-conferentie 2024 in Stellenboch

Het departement Afrikaans en Nederlands aan de Universiteit van Stellenbosch organiseert van 24 tot 26 januari 2024 weer het tweejaarlijkse congres voor onderzoekers en nagraadse studenten. De USAN-conferentie biedt jonge onderzoekers de gelegenheid om hun onderzoek, gebaseerd op hun nagraadse studie, met academische evenknieën (peers) te delen.

De organisatoren van de conferentie nodigen alle jonge onderzoekers die de afgelopen vijf jaar zijn afgestudeerd alsmede alle PhD-, Master- en afgestudeerde Honneursstudenten uit om voorstellen voor een referaat (paper) van 20 minuten of voor een plakkaataanbieding (posterpresentatie) in te leveren. Er is geen beperking op thema’s. De enige vereiste is dat het referaat of het plakkaat aansluit bij de volgende studierichtingen:

  • Formele taalkunde
  • Letterkunde
  • Toegepaste taalkunde en taalpraktijk (lexicografie, redigering, taalverwerving, tolken en vertalen).

De bijdragen mogen in het Afrikaans, Engels, Nederlands en Xhosa worden aangeboden. Tijdens de conferentie zal er een tolkdienst beschikbaar zijn.

Inzending en meer informatie
Een paper mag 200 tot 300 woorden lang zijn. U kunt deze vóór 23 oktober 2023 indienen. Voor het uploaden van uw bijdrage en voor meer informatie kunt u kijken op de webpagina van de conferentie http://www.sun.ac.za/english/faculty/arts/afrikaans-dutch/conferences

Voor vragen kunt u ook per e-mail terecht bij Annie Burger en Maryna Adshade via usanconference@gmail.com .