Call for Papers Themanummer Nederlandse Letterkunde over wetenschappelijk gebruik van literaire teksten

De redactie van Nederlandse Letterkunde wil een themanummer uitbrengen over het wetenschappelijk ‘gebruik’ van literaire teksten. Men wil onderzoeken welke rol literatuur speelt in andere wetenschapsgebieden dan literatuuronderwijs. Wetenschappers uit allerlei disciplines worden opgeroepen om een bijdrage in te leveren voor dit themanummer. Hieronder vindt u de inleverdata. Beoogde publicatiedatum is het najaar van 2025.

Nederlandse Letterkunde is een wetenschappelijk tijdschrift dat artikelen van het hoogste niveau publiceert. Het tijdschrift verschijnt drie keer per jaar bij Amsterdam University Press. De artikelen vertrekken vanuit een duidelijke probleemstelling en methodiek. Het tijdschrift presenteert actueel onderzoek en biedt daarom graag een podium aan jonge onderzoekers, die goed begeleid worden tijdens schrijfproces en reviewprocedure.

Call for Papers

Niet te disciplineren: het gebruik van literatuur in andere vakgebieden Literaire teksten verbeelden niet alleen, maar doen ook iets in de wereld. Hoewel er uitvoerig over kan worden gedebatteerd wat dat 'iets' zou moeten zijn, is het duidelijk dat literatuur een effect heeft op lezers, die haar vaak op heel verschillende manieren 'gebruiken'. Verschillende onderzoekers hebben onlangs betoogd dat de leeswijze van literatuurwetenschappers (door Jim Collins plagerig omschreven als 'beschaafd lezen') methodologische beperkingen oplegt die niet noodzakelijkerwijs worden gedeeld door andere gebruikers van literatuur (Collins 2010, Felski 2008).

In deze speciale uitgave van het wetenschappelijke, peer-reviewed tijdschrift Nederlandse letterkunde willen we ons focussen op wetenschappelijk ‘gebruik’ van literaire teksten. Meer bepaald willen we onderzoeken welke rol literatuur – van fictie en non-fictie tot poëzie en jeugdliteratuur – speelt in andere wetenschapsgebieden dan literatuurwetenschappen. We kunnen ons verschillende toepassingen van literatuur in andere wetenschappelijke domeinen voorstellen: fictie als moreel laboratorium, als bronmateriaal of als illustratieve verbeelding van menselijk gedrag. Bestaat er in de psychiatrische wetenschappen onderzoek naar nieuwe karakters en hun pathologieën? Hoe incorporeren klimaatwetenschappers of milieubeleidswetenschappers speculatieve fictie? Hoe wordt in de geschiedwetenschappen informatie uit historische romans geanalyseerd? En hoe gebeurt dat bij rechten?

Door inzichten uit verschillende vakgebieden bijeen te brengen willen we achterhalen hoe literaire teksten functioneren in andere dan literatuurwetenschappelijke disciplines; welke leeswijzen vallen te herkennen, welke aannames over fictie (en haar relatie tot de werkelijkheid) treffen we aan, waar overlappen de leeswijzen en aannames en waar treden verschillen op? Wat wordt er überhaupt gelezen?

Met deze vragen beogen we niet alleen een staalkaart te presenteren van het gebruik van literatuur in andere vakgebieden, maar ook bij te dragen aan een verdere uitwisseling van kennis en inzichten omtrent de werking van literaire teksten tussen vakgebieden.

Praktisch:

Bijdragen zijn tussen de 4000-6000 woorden (excl. noten en bibliografie). We zoeken bijdragen van wetenschappers uit vakgebieden als:
- geneeskunde
- rechten
- pedagogiek
- filosofie
- psychologie
- biologische wetenschappen
- politieke wetenschappen
- managementstudies
- antropologie…

De casus hoeft niet te zijn beperkt tot Nederlandstalige literatuur. Deadline voor abstracts: 30 Juni 2024. Deadline voor artikelen: 15 December 2024.
Beoogde publicatiedatum van het themanummer is najaar 2025.

De gastredactie is in handen van Carlijn Cober (Radboud Universiteit), Esther Op de Beek (Universiteit Leiden), Tom Sintobin (Radboud Universiteit) en Marieke Winkler (Open Universiteit). Contact: tom.sintobin@ru.nl

Voor de auteursrichtlijnen zie: https://www.aup-online.com/content/journals/13845829?page=submit-a-paper

Literatuur

Collins, Jim, Bring On The Books For Everybody. How Literary Culture Became Popular Culture. Durham, NC/London, Duke University Press, 2010.
Felski, Rita, Uses of Literature. A Manifesto for Positive Aesthetics. Blackwell Manifesto Series. Malden, MA/Oxford, Wiley- Blackwell, 2008.

Meer informatie

Meer informatie over het tijdschrift Nederlandse Letterkunde vindt u via deze link.