Call for papers studiedag didactiek van het vakvertalen in het NVT-onderwijs

Op donderdag 22 februari 2024 vindt een online studiedag plaats over de didactiek van het vakvertalen in het NVT-onderwijs. Deze studiedag wordt georganiseerd door het netwerk NVVT-NEM en gecoördineerd door de Katholieke Universiteit Lublin.
De studiedag beoogt de uitwisseling van didactische ervaringen en het aanreiken van inspiratie voor vertaaldocenten neerlandistiek in het NVT-onderwijs wereldwijd.
Deze studiedag staat open voor neerlandici met belangstelling voor de didactiek van het vakvertalen.

NVVT-NEM staat voor het Netwerk Vakvertalen en Tolken – Neerlandistiek Extra Muros. Dit netwerk werd in september 2023 opgericht in Bratislava en wil een platform bieden aan didactici, vertalers en tolken die Nederlands als werktaal hebben.

Keynotes
Op de studiedag zullen Gert De Sutter van de Universiteit Gent en Gys-Walt van Egdom van de Universiteit Utrecht een keynote-lezing houden.

Uitnodiging voor abstracts
Vakgenoten worden uitgenodigd om tot en met 31 december 2023 een abstract in te dienen op het volgende e-mailadres: abstractstudiedag2024@gmail.com. De bijdragen dienen te focussen op, dan wel een illustratie te zijn van de didactische aanpak in de eigen onderwijspraktijk van het vakvertalen. De bijdragen worden dubbelblind beoordeeld door de leden van het wetenschappelijk comité.

Onderwerpen voor abstracts zijn:

  • (werken rond) de vertaling van gespecialiseerde tekstsoorten: juridische, administratieve economische, technische, wetenschappelijke (medische, farmaceutische): selectiecriteria tekst, lesvoorbereiding, lesverloop, beoordeling vertalingen (criteria);
  • het aanreiken van terminologie; - werken met (parallelle) corpora;
  • werken met CAT-tools en andere digitale hulpmiddelen bij het vertalen;
  • werken met gratis en betaalde MT-oplossingen en post-editing;
  • feedback op vertalingen in de les; - beoordeling van vertalingen (aanpak, criteria..);
  • soft skills;
  • werken met vertaalprojecten (methode, adviezen…);

Deadline
Het is de bedoeling om een selectie van de beste bijdragen te publiceren in een geïndexeerde publicatie (tijdschrift of bundel). Deelname aan de studiedag zonder presentatie is eveneens mogelijk.
Inschrijven kan tot en met 1 februari 2024 op e-mailadres: studiedagnvvtnem2024@gmail.com.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie in de bijlage.