Call for Papers Regionaal Colloquium Belgrado

 


Call for Papers

Regionaal Colloquium Neerlandicum te Belgrado, Servië


Vakgroep Nederlandse Taal- en Letterkunde

Filologische faculteit, Universiteit van Belgrado

Studentski trg 3

11000 Belgrado, Servë

26 - 29 mei 2011
LAGE LANDEN, HOGE HEUVELSDe lage landen aan de zee lijken in menig opzicht een halve aardbol verwijderd van de hoge heuvels op de Balkan. Het is niet alleen de geografische afstand die ze scheidt maar ook een historische: de geschiedenis is er verschillend verlopen. Daarbij verwijzen de adjectieven laag resp. hoog vaak juist naar hun tegendeel: de Lage Landen hebben schitterende hoogtepunten gehad in de loop van de geschiedenis, de bergketens van de Balkan kenden historisch veel diepe dalen. Dit spel van hoog en laag in al zijn diverse betekenissen fascineert al vanwege het contrast dat noopt tot een dialektische synthese van tegenpolen en spiegelbeelden.


Belgrado als voorportaal van de Oriënt en tevens uithoek van de Occident - ooit ook Darul Jihad (het Huis van Oorlog) genoemd – lijkt ons een zeer geschikte plaats voor een gezamenlijke queeste naar de gulden snede die alle uitersten omarmt. Het is dan ook een bijzonder genoegen collega\'s uit onze regio te mogen uitnodigen om een bijdrage te leveren in een creatieve botsing tussen hoog en laag, oud en nieuw, eigen en vreemd, eeuwig en tijdelijk, dissonant en harmonisch, mannelijk en vrouwelijk, Noord en Zuid, Oost en West.


Taal, literatuur, beeldende kunst, film en muziek – met andere woorden de cultuurgeschiedenis in het algemeen - zijn gebaat bij contrasten: hun ontwikkeling is uiteindelijk gebaseerd op vaak tegenstrijdige tendensen die ongeacht hun duur en impact een bijdrage leveren aan de voortgang van de geschiedenis. Het colloquium wordt rond de volgende vragen georganiseerd:


1. Canonisering is in de literatuur- en kunstgeschiedenis nauw verbonden met de evaluatie van werken als behorende tot de ‘hoge’ of ‘lage’ cultuur. Zijn die grenzen tegenwoordig aan het verschuiven?


2. Waardeoordelen als ‘hoog’ en ‘laag’ zijn niet altijd enkel op sociale verschillen gebaseerd. In hoeverre spelen gender- en cultuurverschillen daarbij een rol?


3. We leven in snel veranderende tijden met een grote waardering voor elke vorm van vernieuwing. Kan er gesproken worden van een lage waardering van traditie en standvastigheid?


4. Welke rol spelen waardeoordelen in het taalgebruik?

5. In hoeverre is de taalnorm onderhevig aan pluriformiteit?

6. Welke sporen laat de politieke slingerbeweging van links naar rechts achter in taal, literatuur en kunst?


7. De productiviteit van Oost-West- en Noord-Zuid-contrasten in taal, literatuur en kunstWe nodigen onze collega’s letter-, cultuur- en taalkundigen van harte uit om een lezing te komen houden over een van deze onderwerpen. Elke lezing duurt 20 minuten waarna het publiek 10 minuten de tijd heeft om vragen te stellen. We verzoeken u een samenvatting van uw lezing te sturen (ca- 400 woorden) naar: colloquium.belgrado2011@gmail.com


De deadline voor het sturen van de samenvattingen is 1 december 2010.

Aan de hand van de samenvattingen willen we graag twee keynotesprekers (één letterkundige, één taalkundige) uit onze eigen regio kiezen.Het congres zal plaatsvinden op 26-29 mei 2011.

Aankomst: 25 mei, vertrek: 29 mei.


Het Regionaal Colloquium wordt mogelijk gemaakt door de Nederlandse Taalunie. Deelnemers uit de regio Midden- en Oost-Europa mogen rekenen op vergoeding van hun reiskosten (tot maximaal 150.- €) en verblijfskosten. Deelnemers uit Nederland en België (met uitzondering van keynotesprekers) worden vriendelijk verzocht om hun onkosten met hun eigen universiteiten te regelen.


We kijken alvast uit naar uw bijdrage.


Mede namens de vakgroep met vriendelijke groet,


Jelica Novaković - Lopušina

Hoofd Vakgroep Nederlands

Filologische faculteit, Universiteit van Belgrado