Call for papers: Het 6de Colloquium over het Afrikaans van UGent op 17-18 oktober 2019

Elk jaar organiseert het Gents Centrum voor Afrikaans en de Studie van Zuid-Afrika een colloquium. De eerstvolgende editie vindt plaats op 17 en 18 oktober 2019. Wil jij een bijdrage leveren? Stuur dan voor 15 april je paper in.

Taalkunde: Taalvariatie in het Afrikaans
Het thema van het taalkundige deel van het colloquium is ‘Taalvariatie in het Afrikaans’, waaronder we zowel variatie binnen het hedendaagse Afrikaans begrijpen (langs geografische, sociale, etnische, stilistische, generationele, enz. lijnen) als variatie in de tijd. Te denken valt aan onderwerpen zoals de verhouding tussen het Standaardafrikaans en andere variëteiten; de status en het gebruik van het Kaaps; het restandaardiseringsdebat; het gebruik van het Afrikaans buiten Zuid-Afrika; de opkomst van nieuwe sociolecten, enz. We verwelkomen evenzeer bijdragen waarin de hedendaagse variatie in de eigenschappen of het gebruik van specifieke lexicale of grammaticale fenomenen in kaart wordt gebracht en/of die nieuw licht werpen op diachrone ontwikkelingen in het Afrikaans. De plenaire spreker voor het taalkundige deel van het colloquium is Gerald Stell (The Hong Kong Polytechnic University), die de resultaten van nieuw onderzoek naar het Namibische Afrikaans zal presenteren.


Letterkunde: Literair Oeuvre Van Breyten en Breytenbach
In 2019, wanneer Breyten Breytenbach tachtig is, wordt de vijfde verjaardag gevierd van Breytenbachs toetreding tot de universitaire gemeenschap in Gent. Het Gents Centrum voor het Afrikaans en de studie van Zuid-Afrika (www.afrikaans.ugent.be) gebruikt deze aanleiding om het letterkundig deel van het jaarlijks symposium integraal op te hangen aan zijn artistieke oeuvre. Vanuit transnationaal en intercultureel perspectief wordt aandacht besteed aan de aanwezigheid en kritische receptie van Breytenbach in de Lage Landen, in de francofone en de Angelsaksische wereld. De internationale gestalten van Breytenbach in hun linguïstische en culturele inbedding zijn het onderwerp van gesprek.

Niet alleen voorstellen voor referaten over het literaire werk van Breytenbach worden aanvaard. Ook vertalers worden uitgenodigd voor een panelgesprek. De literaire productie circuleert in en wordt gepercipieerd vanuit verschillende taal- en cultuurgebieden, in (inter)nationale circuits, buiten het gebied waar initieel de productie van het schrijfwerk tot stand komt.


Bezoek voor meer informatie de officiële pagina van het colloquium.