Call for papers conferentie CAANS 15 en 16 juni 2024

Op 15 en 16 juni 2024 zal aan de McGill University in Montreal (Quebec, Canada) de jaarlijkse bijeenkomst van de Canadian Association for the Advancement of Netherlandic Studies (CAANS) plaatsvinden. De organisatoren van dit congres zijn op zoek naar bijdragen.


Het thema van dit congres is
Een duurzame toekomst voor een leefbare wereld. Dit thema valt samen met het thema, Sustaining Shared Futures, dat dit jaar werd gekozen door de Canadese Federation for the Humanities and Social Sciences, een jaarlijkse bijeenkomst van Canadese academische verenigingen, zoals CAANS, in de geestes- en sociale wetenschappen. Het congresthema spoort academici aan om na te denken over duurzaamheidsvraagstukken, zoals het beschermen en bevorderen van culturele diversiteit en taaldiversiteit. Dit jaar zal de jaarlijkse bijeenkomst de vorm hebben van een hybride vergadering, zodat deelnemers zowel ter plekke als online zullen kunnen deelnemen. Deze conferentie wordt door CAANS in samenwerking met de Federation for the Humanities and Social Sciences georganiseerd.
De organisatoren nodigen u uit tot het indienen van voorstellen voor presentaties die ingaan op het congresthema.

Verzoek om bijdragen
Voor CAANS 2024, verzoekt men om bijdragen die de machtsrelaties onderzoeken tussen het Nederlands en andere talen die, met het Nederlands, in Nederland en België of elders, co-existeren of in aanraking komen. Ook is er een rondetafelgesprek gepland over de toekomst van het Nederlands als onderwijstaal op de universiteit. Voorstellen die ingaan op gerelateerde thema’s zoals de toekomst van de Neerlandistiek aan Noord-Amerikaanse en Europese universiteiten zullen ook beschouwd worden voor het rondetafelgesprek.
Verder wordt u uitgenodigd om voorstellen in te dienen die ingaan op enig ander onderwerp gerelateerd aan de neerlandistiek in brede zin, zoals: taal, literatuur, cultuur, geschiedenis, kunst en kunstgeschiedenis, politiek, enz.

Keynote
Op het programma van CAANS 2024 staat de volgende keynote-spreker: Hans Vanacker, redactiesecretaris en eindredacteur van het culturele magazine, Septentrion, Miroir de la culture en Flandre et aux Pays-Bas. De lezing van Hans Vanacker beschouwt het doceren in het Engels aan voornamelijk Nederlandse universiteiten in een breder algemeen-maatschappelijk perspectief en onderzoekt de mogelijke gevolgen hiervan voor de Nederlandse taal en cultuur.

Bijdragen
Een titel en een korte samenvatting van uw bijdrage kan vóór 31 januari 2024 worden gestuurd naar Dr. Tanja Collet, University of Windsor, Dept. of Languages, Literatures and Cultures, Montreal, e-mail: tcollet@uwindsor.ca .U kunt bij haar ook terecht voor vragen.

Meer informatie
U kunt meer informatie over deze conferentie vinden in de bijlage.

CAANS
De Canadian Association for the Advancement of Netherlandic Studies is een forum voor vooral, maar zeker niet uitsluitend, Canadese academici waarvan het onderzoek zich richt op een onderwerp dat gerelateerd is aan de neerlandistiek in brede zin: taal, literatuur, cultuur, geschiedenis, kunst en kunstgeschiedenis, politiek, emigratie en post-kolonialisme, enz.
Zie ook https://caans-acaen.ca/ .