Call for Papers: Beatrijs internationaal

Beatrijs de wereld in: Vertalingen en bewerkingen van het Middelnederlandse verhaal analyseert de internationale uitstraling van het Middelnederlandse verhaal over Beatrijs. Met deze casus wil het nieuwe wetenschappelijke discussie en samenwerking op gang brengen tussen intra- en extramurale vertalers en beoefenaars van de historische en moderne Nederlandse letterkunde, de vertaalwetenschap en verwante disciplines.

Zowel ervaren als beginnende vertalers/bewerkers en onderzoekers op het gebied van de neerlandistiek, de medivistiek, de vertaalwetenschap en verwante disciplines worden uitgenodigd om voorstellen in te dienen voor een lezing, een sessie of een forum.

Kijk voor meer informatie over deze Call for papers op de Congressenpagina van de IVN-website. Daar vindt u ook meer informatie over thema\'s en onderzoeksvragen die op het congres behandeld zullen worden.

Het Beatrijsproject wordt gecordineerd door dr. Orsolya Rthelyi (Etvs Lornd Universiteit Boedapest) en dr. Remco Sleiderink (CERES, Hogeschool-Universiteit Brussel). Voor meer informatie over het overkoepelende project en de subsidiegevers, zie www.middelnederlands.be/beatrijsinternationaal.