Call for papers: A Germanic Sandwich 2022, Keulen

Het Institut für Niederlandistik van de Universität zu Köln organiseert op 17-18 maart 2022 de 8ste editie van ‘A Germanic Sandwich’. Dit congres is gewijd aan de comparatieve studie van de buurtalen Nederlands, Engels en Duits.

Abstracts voor presentaties van 20 minuten (met aansluitend 10 minuten discussie) kunnen tot 22 november 2021 worden gemaild naar germanicsandwich-2022@uni-koeln.de.

We verwelkomen studies met een typologisch en/of vergelijkend perspectief, waarin structurele en variationele aspecten van deze talen aan bod komen, in synchroon of in diachroon opzicht. Ook psycholinguistische bijdragen en studies waarin taalverwerving centraal staat, zijn welkom.


Meer informatie: https://niederlandistik.uni-koeln.de/a-germanic-sandwich-2022