Call for Papers 15e ALCS-conferentie in Sheffield

De Association for Low Countries Studies (ALCS) organiseert van 7-9 juli 2024 de 15e tweejaarlijkse ALCS-conferentie aan de Universiteit van Sheffield. Het thema van de conferentie is “Questioning the UN/KNOWN”. Het onderzoeken en in vraag stellen van het onbekende in de breedste zin van het woord in een context van de Lage Landen en op een vergelijkende manier.

Verborgen geschiedenissen, gemarginaliseerde geluiden en de neiging om te aanvaarden dat erfenissen van exclusie de onderzoeksagenda’s domineren door alle disciplines heen. De groeiende bewustwording van hoe culturele percepties, historische werkwijzen en de archieven zelf onze manier van denken, praten, ons gedrag en onze manier van onderzoeken sturen leidt tot nieuwe methodes en samenwerkingen. Als gevolg van dit inzicht ontstaat een meer geëngageerde bewustwording die uitgaat van denken in en mèt de wereld.

Voor deze conferentie is men vooral geïnteresseerd in interdisciplinaire benaderingen en in papers die samenwerkingen verkennen tussen studenten Dutch Studies, vertalers, auteurs en practitioners.

Call for papers
Men kan 20-minuten-papers indienen en men kan deelnemen aan 1,5 uur durende themapanels. Ook andere bijdragen zijn welkom. Bijdragen kunnen uiterlijk 29 februari 2024 worden ingeleverd bij de organisatie. Meer informatie over aanmelding en het insturen van bijdragen kun je vinden op de website van deze conferentie. Voor vragen kun je mailen met alcs@sheffield.ac.uk
Bekijk ook de website van de ALCS.