Call for papers

De ALCS is een interdisciplinaire vereniging voor de uitwisseling van wetenschappelijke en pedagogische expertise op het gebied van de Neerlandistiek in het Verenigd Koninkrijk en Ierland. Het wetenschappelijk tijdschrift van de ALCS, Dutch Crossing, is een publicatiekanaal voor Dutch Studies in de breedste zin van het woord voor de gehele Engelstalige wereld. De conferentie in Sheffield staat open voor bijdragen van binnen maar ook vooral van buiten het Verenigd Koninkrijk en Ierland en bevestigt Dutch Studies als internationaal vakgebied. Voor alle informatie en de Call for Papers: http://alcs.group.shef.ac.uk/index.phpKlik hier voor meer informatie.