Call For Abstracts: CARAN-conferentie Taalkunde, literatuur en onderwijs: Nederlandse taal in contact

Het bestuur van de Caribische Associatie voor Neerlandistiek nodigt u van harte uit om een bijdrage te leveren aan de vijfde CARAN-conferentie die gehouden wordt van woensdag 27 tot en met zaterdag 30 november aanstaande in Paramaribo.

Voor  de conferentie verwelkomen we bijdragen over taalkunde, literatuur en onderwijs van en over de Caribische context. Het thema van de conferentie is ‘Taalkunde, literatuur en onderwijs: Nederlandse taal in contact’. Bijdragen over de invloeden van en op het Nederlands, meertaligheid, en de raakvlakken in de verschillende domeinen van de Nederlandse taal zijn van harte welkom. Daarnaast worden drie bijzondere sessies georganiseerd:

Onderzoek in contact
Om studenten en jonge onderzoekers te ondersteunen zal tijdens de conferentie een platform worden georganiseerd over ‘Onderzoek in contact: deelnemers kunnen hun onderzoekresultaten of -voorstellen delen met en presenteren aan een wetenschappelijk panel. 

IVN-Rondetafel
In samenspraak met de Internationale Vereniging voor Neerlandistiek (IVN) wordt een IVN-Rondetafel georganiseerd. Deze bijeenkomst zal zich concentreren op de missie, de speerpunten en het doelpubliek van de internationale neerlandistiek in de 21eeeuw. 

Digitaal platform
Tijdens de conferentie zal er een start worden gemaakt met een digitaal platform voor de uitwisseling van onderwijsmaterialen voor het middelbaar en hoger onderwijs in de Cariben.

Dubbelconferentie Cross-Over te gast bij CARAN
Net als tijdens de editie van 2017 sluit Cross-Over aan bij de tweejaarlijkse CARAN-conferentie. Cross Over is het platform voor interdisciplinaire en transculturele letterkundige neerlandistiek. Voor deze deelconferentie, met als thema biografische, literair-historische en tekstuele perspectieven in heden en verleden van de trans-atlantische neerlandistiek zal een aparte oproep voor bijdragen worden verstuurd. 

Graag ontvangen wij voor 1 augustus a.s. de titel van uw bijdrage met een abstract tussen 100 en 200 woorden, voorzien van naam, affiliatie en contactgegevens. Wilt u ook aangeven of uw bijdrage bestemd is voor een workshop (50 minuten), een lezing (20 minuten) of voor onderzoek in contact (20 minuten)?

Uw abstract kunt u per e-mail sturen aan CARAN2019Paramaribo@gmail.com

De lezingteksten zullen na de conferentie verwerkt worden in de vijfde editie van de CARAN-conferentiebundel.

Wij hopen u te mogen begroeten op woensdag 27 november aanstaande in Paramaribo.

Namens het organiserend comité, 

Hilde Neus

Instituut voor Maatschappijwetenschappelijk Onderzoek (IMWO)
Anton de Kom Universiteit
Paramaribo


De Caribische Associatie voor Neerlandistiek, CARAN, is in november 2011 in samenwerking tussen de universiteiten van Aruba, Curaçao en Suriname opgericht. Doel is de versterking van de samenwerking in onderwijs en onderzoek in de Neerlandistiek van het Caribisch gebied. Dit gebeurt onder meer door middel van een tweejaarlijks colloquium en een daaraan gekoppelde publicatie. Mede dankzij de Taalunie zijn inmiddels 4 bijeenkomsten georganiseerd, tweemaal in Aruba, eenmaal in Curaçao en eenmaal in Suriname. De vijfde bijeenkomst zal wederom in Suriname worden georganiseerd.