Boekaankondiging: Zwemmen in talen

Zwemmen in talen. Nederlandstalige poëzie in internationaal perspectief

Carl De Strycker, Désirée Schyns, Yves T’Sjoen en Kornee van der Haven (red.)

Teksten functioneren in een netwerk van teksten. Nederlandstalige gedichten komen buiten het taalgebied, al dan niet in vertaling, in aanraking met anderstalige teksten. De multilinguïstische associaties die dat oplevert, worden uiteraard door lezers tot stand gebracht. Ook parateksten markeren een internationale relatie en in de gedichten zelf kan sprake zijn van intertekstuele verwijzingen. Het boek is gericht op de constructie van internationale literaire relaties vanuit een transhistorisch perspectief met Nederlandse lyriek als uitgangspunt. Zwemmen in talen brengt teksten uit de Nederlandse historische en moderne literatuur literaturen in verband met gedichten uit andere taal- en cultuurgebieden.

Met bijdragen van onder anderen Benjamin Bossaert, Véronique Dieu, Wilken Engelbrecht, Christophe Madelein, Irina Michajlova, Niels Mulder, Marrigje Paijmans, Mathijs Sanders, Kris Steyaert en Claudia Zeller over Hans Faverey en zijn Chinese interteksten, Paul van Ostaijen, H.K. Poot en Keats, Lucebert in het Russisch, Hagar Peeters in relatie tot Neruda en Lorca, Kloos en Hölderlin, Ghayat Almadhoun en Anne Vegter.

Poëziecentrum (Gent). Verschijnt in maart 2020.

ISBN 978-90-5655-378-4