Bijdrage gewenst voor 50ste jaargang van Over taal

In 2011 verschijnt de 50ste jaargang van Over taal, sinds 1998 de opvolger van Taalbeheersing in de administratie (1962-1985) en Taalbeheersing in de praktijk (1985-1998). Die 50ste verjaardag wil de redactie van Over taal niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Zo komen er eind 2011 een viering en een aan Over taal zelf gewijd nummer. In elk van de vijf nummers had de redactie ook graag een bijdrage opgenomen van neerlandici extra muros. In nummer 1 komt Hongarije (Gert Loosen) aan bod, in nummer 2 Walloni (Philippe Hiligsmann).Wilt u een bijdrage leveren aan de 50ste verjaardag van Over taal? Neem dan contact op met de hoofdredacteur van Over taal, Filip Devos via filip.devos@overtaal.be.