Bibliographie der niederländischen Literatur in deutscher Übersetzung

Johanna Bundschuh-van Duikeren
Berlin [u.a.]: De Gruyter, 2011
ISBN 978-3-11-022380-4

De bibliografie bevat ruim 1400 zelfstandig en onzelfstandig verschenen vertalingen van Nederlandse teksten uit de 17e eeuw, de vertaalperiode is aanzienlijk breder dan de 17e eeuw: Naast de eigentijdse receptie zijn vertalingen opgenomen die tot heden zijn ontstaan, waardoor de verschillende fasen van de receptie met hun telkens eigen selectiemechanismen zichtbaar gemaakt kunnen worden. De bibliografie behelst alle in druk verschenen tekstsoorten: in strenge zin literaire teksten, maar ook pamfletten, historiografische teksten, reisberichten, religieuze gebruiksliteratuur, theologische tractaten, natuurwetenschappelijke en geneeskundige teksten en overleveringen van liederen. Door de brede insteek ist de bibliografie uitermate geschikt als uitgangspunt voor cultuurwetenschappelijke en cultuurtransfer-georienteerde toegangen.