Beurzen voor CNaVT-examengeld

N.a.v. verschillende geluiden uit het veld heeft de Taalunie een CNaVT-beurssysteem ontwikkeld voor minder kapitaalkrachtige kandidaten die een examen willen doen. Dit beurssysteem zal na een jaar worden geëvalueerd. Van de Taalunie ontvingen wij de volgende tekst over de beurzen.

Beurs CNaVT-examengeld
De CNaVT-examens bieden leerders van het Nederlands buiten het taalgebied kansen om hun taalvaardigheid in het Nederlands te laten testen en certificeren. Leerders voor wie het examengeld een drempel vormt voor deelname aan de CNaVT-examens kunnen eenmalig een gedeeltelijke terugbetaling van het examengeld aanvragen bij de Taalunie. Het gaat om een terugbetaling van € 45.

Voorwaarden:

  • De leerder heeft deelgenomen aan het CNaVT-examen aan een door het CNaVT erkende exameninstelling (deelnamebewijs vereist).
  • De leerder betaalde minimaal € 95 examengeld (betaalbewijs vereist).
    Let op: administratieve kosten die een exameninstelling bijkomend aanrekent voor organisatie van de CNaVT-examens of voor een voorbereidende cursus op de examens tellen niet mee als examengeld.
  • De leerder (of, indien nog inwonend, een ouder/voogd van de leerder) geniet een sociale tegemoetkoming, bv. een verlaagd instellingstarief, een huurtoeslag, een zorgtoeslag, enz. (bewijsstuk vereist).
  • Er kan maximaal voor 1 examen per jaar een terugbetaling worden aangevraagd.

Hoe aanvragen?
De beurs kan worden aangevraagd via de subsidiemodule in mijnNederlands (https://mijnnederlands.taalunie.org/). De aanvrager heeft een account nodig om een aanvraag te doen. Dit is eenvoudig aan te maken.

Deadline
Uiterste datum voor aanvragen is 1 juni.

Meer weten?
Meer informatie over de CNAVT-examens vind je op https://www.cnavt.org/