Bericht vanuit het bestuur

Geachte leden, beste collega’s,

Een nieuwe lente brengt voor de IVN inderdaad een nieuw geluid. Begin februari is een delegatie van de IVN op kennismakingsbezoek geweest bij de nieuwe Algemeen Secretaris van de Taalunie, prof. dr. H.J. (Hans) Bennis. Het was een ontspannen, aangenaam en constructief gesprek. Hans Bennis stelt zich ook graag voor aan alle IVN-Leden. U kunt een korte introductie lezen in de  nieuwsbrief. Voor het nummer 3-4 2016 van VakTaal heeft onze directeur Hans Bennis al geïnterviewd. U vindt het interview hier.

Veldonderzoek
Het bestuur en onze directeur buigen zich al geruime tijd over het veldonderzoek. We willen gegevens verzamelen over onderwijs, onderzoek, culturele en economische uitstraling om een duidelijk en overtuigend verhaal te vertellen over de reikwijdte en de veelzijdigheid van ons werkveld.

Ook willen we graag meer weten over hoe de IVN aan uw wensen en belangen tegemoetkomt. Wat kan onze vereniging doen om de leden in al hun diversiteit en specificiteit doelmatig te bedienen? Daarnaast willen we ook de zichtbaarheid van onze activiteiten verhogen: hoe kunnen we voor een niet-ingewijd publiek zichtbaar maken wat we doen en waarom moet de Nederlandse en Vlaamse politiek onze activiteiten beter ondersteunen?

Voor het onderzoek hebben we een adviesraad samengesteld waarin alle regio’s van het groot bestuur zijn vertegenwoordigd. Het onderzoek wordt momenteel door onze directeur geleid en gecoördineerd. Zij bouwt voort op het werk dat dr. Rita Schlusemann begin van dit jaar heeft opgestart.

Drie poten
Ons veldonderzoek staat niet op zichzelf. De IVN neemt de ondervraging van de internationale neerlandistiek voor haar rekening. In samenwerking met de stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland (NOB) en de Taalunie formuleren we ook een aantal gemeenschappelijke belangen. We zullen uiteindelijk als ‘veld met drie poten’ naar buiten treden. Het bestuur is ervan overtuigd dat we met z’n drieën een sterker verhaal kunnen vertellen aan de buitenwacht en dat we binnen deze opzet de specificiteit van ons werkveld goed voor het voetlicht kunnen brengen.

Uw mening en uw gegevens zijn voor ons van doorslaggevend belang.  Daarom willen wij  u midden april onze enquête voorleggen. U krijgt van uw regiovertegenwoordiger meer informatie over ons verzoek en over het afgesproken tijdspad. Het rapport van de verschillende doelgroepen wordt uiteindelijk samen gepresenteerd in het najaar.

Colloquium Leuven 2018
De voorbereidingen voor ons colloquium 2018 liggen ondertussen niet stil. Op 14 maart heeft een delegatie van ons bestuur overlegd met onze collega’s in Leuven en hebben we een eerste thema onderzocht en nagedacht over algehele opzet. De hotels zijn bekeken en ook het culturele programma begint vorm aan te nemen.

IN en Vaktaal
De eerste VakTaal van 2017 rolt op dit moment van de persen en ook IN zag onder leiding van Marijke Meijer Drees in februai een nieuw nummer. We hebben van u gehoord dat u het onduidelijk vindt wie wat nu krijgt en voor hoeveel geld. Vandaar dat we komende bestuursvergadering kijken naar de verschillende prijzen en daar helderheid in willen brengen.

Docentennascholing
Het programma voor de docentencursussen is bekend en de inschrijving sluit al over een dikke week. Kijkt u vooral naar de verschillende mogelijkheden en schrijf u in: http://taalunieversum.org/inhoud/docentencursussen.

Ten slotte, het is momenteel een drukte van belang op ons kantoor in Utrecht. Naast Iris en Marloes hebben we deze maanden twee stagiaires van de masteropleiding Neerlandistiek op kantoor die hand- en spandiensten verrichten. Met dank aan onze directeur voor de coördinatie!

Het bestuur wenst u een mooi en productief voorjaar toe.