Bericht van het bestuur

Geachte leden, beste collega’s,

Een dikke maand na onze week in Leuven gonst ons Colloquium Neerlandicum nog op allerlei manieren na. In eerste instantie vanwege de vele mooie voordrachten die nieuwe inzichten hebben opgeleverd en aanleiding waren tot constructieve discussies. Graag vraag ik u nogmaals om uw presentaties toch vooral in te dienen bij de redactie van IN en uw voorstellen voor themabundels door te geven aan LLS. Op onze website vindt u de kopijaanwijzingen en u kunt uw bijdrage sturen naar in@ivn.nu respectievelijk barbara.kalla@uwr.edu.pl (LLS).

Daarnaast kende het colloquium momenten voor nieuwe ontmoetingen en voor het aanhalen van bestaande banden. En het belang van persoonlijke banden en persoonlijke betrokkenheid is een groot goed. De IVN is een vereniging die bloeit dankzij de grote inzet en inbreng van leden. Een van de hoogtepunten was wat mij betreft dan ook het moment waarop we een nieuw erelid mochten verwelkomen. Het laudatio voor prof. Jos Wilmots, uitgesproken door prof. Stefan Kiedron, maakte duidelijk dat de huidige vereniging op de schouders van haar voorgangers staat. 

Media en politiek
Ons colloquium aan de KU Leuven heeft bovendien ook buiten onze kring het nodige losgemaakt. Na de aandacht in de Vlaamse en Nederlandse media tijdens het colloquium is er nu ook het radio-interview met IVN secretaris Els Stronks van maandag 1 oktober. Daarnaast is de politiek in actie gekomen. “Is er bereidheid of is er mogelijkheid om het budget van de Taalunie voor de promotie van het leren van het Nederlands in de wereld te vergroten?” vroeg dhr. Paul Cordy gesteund door dhr. Bart Caron op 27 september tijdens  de commissievergadering van de commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media van het Vlaamse parlement [vraag en antwoord vindt u hier].  Ook in het Haagse parlement heeft de volksvertegenwoordiger Harry van der Molen (CDA) gepolst of het kabinet iets kan doen om ‘de ondersteuning, stimulering en promotie van opleidingen Nederlands in het buitenland’ te vergroten.

De IVN vindt de groeiende aandacht voor de (internationale) neerlandistiek een positieve ontwikkeling. In de komende maanden zal de IVN – samen met de Taalunie waar dat opportuun is – verder werken aan de bekendheid en dat vertalen in een oproep om sterkere financiële ondersteuning voor de internationale neerlandistiek door een versterkte Taalunie. Dit wordt vervolgd.

Bureau en verhuizing
Op het IVN-bureau is het ook na afloop van ons colloquium een drukte van belang. De afhandeling van het colloquium is in volle gang; onze verschillende publicaties lopen natuurlijk door en er staat een verhuizing op de agenda. Zo’n verhuizing heeft wel de nodige voeten in de aarde. Naast onze tafels, stoelen en archiefkisten moet ook de digitale infrastructuur op de nodige fronten worden aangepast. Onze directeur kan gelukkig uitstekend organiseren en de Taalunie heeft zelfs een projectgroep in het leven geroepen om ons bij de overstap te ondersteunen. We houden u op de hoogte.

Houdt ons op de hoogte
Ik wens u namens het bestuur en het bureau een goede start van het nieuwe academische jaar toe en daar verbind ik dan een bekende oproep aan: houdt u ons vooral op de hoogte van ontwikkelingen ter plaatse. Als bestuur hebben we uw oren, ogen en inzichten nodig om zo effectief mogelijk op te kunnen treden. U kunt ons 24 uur per dag bereiken op i.vanerve@ivn.nu.

Met hartelijke groet,
Henriëtte Louwerse