Bericht van de nieuwe Algemeen Secretaris van de Taalunie Hans Bennis

Den Haag, 22 maart 2017

Aan de leden van de IVN

Sinds februari ben ik de Algemeen Secretaris van de Taalunie. Het is mooi om mij in deze nieuwe baan te kunnen gaan bezighouden met het beleid voor de Nederlandse taal. Ik vind het een uitdaging om ervoor te zorgen dat de Taalunie een belangrijke plaats inneemt in de relatie tussen beleidsorganisaties en het veld van neerlandici, leraren Nederlands, onderzoekers, bibliotheken en al die organisaties die zich met het Nederlands bezighouden. Dat dit beleid zich ook uitstrekt tot het onderwijs en onderzoek van het Nederlands in het buitenland, vaak tot ver buiten de grenzen van het taalgebied, vind ik verrassend en bijzonder. Ik ben heel blij dat u met zoveel inzet en enthousiasme een deel van deze taak op u hebt genomen. Ik zou graag de internationale neerlandistiek een impuls geven en in samenwerking met u en de IVN komen tot nieuwe plannen om het Nederlands in het buitenland een nog sterkere positie te geven.

Een eerste stap tot hernieuwde samenwerking met de IVN is vorige week gezet. We gaan gezamenlijk het veldonderzoek naar het Nederlands in het buitenland uitwerken. Dit betekent dat naast de IVN die het onderzoek naar de universitaire neerlandistiek voor zijn rekening neemt, we ook een onderzoek gaan starten naar andere vormen van Nederlands 'extra muros'. Het Nederlands in het buitenland dat gecoördineerd wordt door het NOB en het onderwijs Nederlands als vreemde taal, bijvoorbeeld in de buurlanden, krijgen ook een plaats in een gezamenlijk rapport waarmee wij de politiek zullen proberen te overtuigen dat het Nederlands in internationale context een aanzienlijk belang voor Nederland en Vlaanderen vertegenwoordigt en dat het goed is om daar ook structureel in te investeren.

Het gaat hier telkens om uiterst betrokken groepen van studenten, leerlingen, docenten, hoogleraren en onderzoekers die bereid zijn om zich voor het Nederlands in te zetten. Wij hopen dat we met z'n allen een sterk rapport kunnen maken zodat we ervoor kunnen zorgen dat de internationale neerlandistiek de aandacht krijgt die het verdient. Laten we daarom samen verder gaan. Natuurlijk niet alleen in verband met dit veldonderzoek, maar ook in alle andere zaken waarin een goede samenwerking tussen de Taalunie en de internationale neerlandistiek ons verder brengt in de bevordering van het onderwijs en het onderzoek van het Nederlands.

Hans Bennis
algemeen secretaris Taalunie

Lees ook het interview met Hans Bennis in Vaktaal 2016-3/4