Beatrijs de wereld in. Vertalingen en bewerkingen van het Middelnederlandse verhaal

Zie pdf in bijlage...