Algemene ledenvergadering IVN: vrijdag 31 augustus van 14:30 tot 16:00 uur

De algemene ledenvergadering van de IVN vindt op vrijdag 31 augustus plaats van 14:30 tot 16:00 uur in het Monseigneur Sencie-instituut van de KU Leuven, Erasmusplein 2, Parthenonzaal (03.18). U bent van harte uitgenodigd deze vergadering bij te wonen.

De bijlagen bij de agenda zijn te vinden op www.ivn.nu onder het tabblad Leden -> Ledenvergadering

We hopen zeer op uw komst.

Met vriendelijke groet,
namens het bestuur van de Internationale Vereniging voor Neerlandistiek

Prof. dr. Els Stronks, secretaris