Aflevering over meertaligheid bij podcast Over taal gesproken

Is meertaligheid inderdaad goed voor je brein en voor de samenleving?

Op school, op het werk, op straat en soms ook thuis: ons leven wordt steeds meertaliger. Wat zijn daarvan de gevolgen? In de podcastserie Over Taal Gesproken besteden het Instituut voor de Nederlandse Taal en het Genootschap Onze Taal  in de onlangs verschenen episode speciale aandacht aan de gevolgen van meertaligheid. Raken we in de war van al die talen, of is het juist goed voor ons? In deze episode spreken zij hierover met taalkundige Anne-Mieke Thieme.

'Over taal gesproken' is een interessante podcast over het Nederlands. Het Genootschap Onze Taal en het Instituut voor de Nederlandse taal verzorgen samen de afleveringen voor deze reeks. Elke maand spreken zij met een deskundige over de Nederlandse taal. Bijvoorbeeld over het ontstaan van nieuwe woorden, de functie van vaktaal of dialecten. Ook onderwerpen als vergeten woorden, duidelijke taal en het Nederlands in België komen aan bod.

Kijk op de website voor meer informatie en voor het beluisteren van de podcast.