Advies de lage landen aan politiek: versterk het Nederlands

Op woensdag 6 december heeft het tijdschrift de lage landen een persbericht verspreid waarin het tijdschrift zeven concrete actiepunten formuleert voor de politiek in Nederland. In het eerste actiepunt wordt gepleit voor de versterking van het Nederlands o.a. door middel van ruimhartige investeringen in de internationale neerlandistiek.

Nu Nederland voor de opdracht staat een nieuwe regering te vormen, pleit de lage landen voor een intensievere samenwerking tussen Vlaanderen en Nederland. Die is nu nog te zeer ad hoc en niet structureel ingebed. De politieke partijen krijgen daarom zeven concrete actiepunten aangereikt.

De zeven actiepunten in het kort:

1. Versterk het Nederlands
2. Verstevig de Taalunie
3. Maak de culturele samenwerking structureel
4. Ondersteun de literaire sector
5. Benut de kracht van cultuurdiplomatie
6. Stem bij grensoverschrijdende problemen regelgeving op elkaar af
7. Trek samen op vanuit welbegrepen gedeeld eigenbelang

Versterking van het Nederlands
Men pleit hierbij voor versterking van het imago van de gemeenschappelijke taal van Nederland en Vlaanderen en men wijst de Nederlandse politiek op het economische en culturele belang van het Nederlands in het buitenland. Ook roept men de politiek op om ruimhartig te investeren in de internationale neerlandistiek en om ervoor te zorgen dat het aantal docenten en studenten niet daalt maar stijgt.

Volledige tekst
De volledige tekst van het persbericht ‘Versterk het Nederlands en zes andere actiepunten voor de Nederlands-Vlaamse samenwerking’ kunt u lezen op de website van de lage landen.

De lage landen
Het tijdschrift de lage landen (van 1957 tot 2019 Ons Erfdeel) is een driemaandelijkse uitgave van Ons Erfdeel vzw. Deze Vlaams-Nederlandse culturele instelling biedt kwalitatieve informatie en reflectie over de culturele en maatschappelijke ontwikkelingen in de Lage Landen. Dat doet ze voor een Nederlandstalig en een anderstalig publiek, op een kritische, onafhankelijke manier, eigenzinnig en met respect voor de traditie.