Aanpassing statuten IVN

Op de algemene ledenvergadering van 28 augustus 2009 komen de bijgestelde statuten van de IVN in stemming.

De bijgestelde statuten zijn hier in te zien en te downloaden.