Aanmelding geopend ELV-cursussen literair vertalen in het Fins en het Zweeds

Het ELV organiseert dit jaar twee online cursussen literair vertalen uit het Nederlands. De doeltalen zijn het Zweeds en het Fins. De cursussen vinden online plaats en duren van half september tot half november 2023. Aanmelden kan tot en met 7 mei.

De cursus is toegankelijk voor kandidaten die voldoen aan onderstaande voorwaarden. Voor toelating tot de cursus vindt een selectie plaats, onder meer op grond van cv, een proefvertaling en een motivatiebrief.

Programma

De cursus duurt in totaal negen weken en heeft een studielast van ongeveer anderhalve dag per week (verspreid over meerdere dagen). Van deelnemers wordt verwacht dat zij deze tijd daadwerkelijk beschikbaar hebben voor deelname en dat ze actief deelnemen aan de cursus. Enige flexibiliteit is van belang: de vertaalateliers en andere onlinesessies kunnen zowel overdag als ’s avonds plaatsvinden. 

Het cursusprogramma bestaat uit het individueel vertalen van brontekstfragmenten, het bestuderen van secundaire literatuur en het maken van opdrachten. Daarnaast komen de cursisten samen in online vertaalateliers en colleges om hun vertalingen, theorie, opdrachten en/of ander aanvullend materiaal zelfstandig of met een docent te bespreken. Elke twee weken komen de cursisten online bijeen met een ervaren vertaaldocent die alle deelnemers aan het eind van de cursus ook van individuele feedback zal voorzien. 

Voor wie

De online cursussen literair vertalen Zweeds en Fins zijn bedoeld voor vertalers die aan het begin van hun professionele loopbaan staan en serieus van plan zijn om daadwerkelijk de komende jaren als literair vertaler aan de slag te gaan. Kandidaten hebben een vertaalopleiding of vergelijkbare cursussen afgerond of al enige ervaring als vertaler. 

Niveau

Voor deze online cursussen Nederlands-Fins en Nederlands-Zweeds zijn de volgende ingangsniveaus vastgesteld. De beoogde cursist:

  • beheerst de doeltaal op het niveau van een moedertaalspreker (native speaker);
  • beschikt over uitstekende schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid en stilistische vermogens in de doeltaal;
  • beschikt over goede passieve en actieve kennis van het Nederlands;
  • heeft een afgeronde (ver)taalopleiding op ten minste HBO-niveau of vergelijkbare beroepservaring;
  • onderneemt aantoonbaar actie om zich verder te professionaliseren en opdrachten te verwerven (van kandidaten wordt verwacht dat hun professionele ambities duidelijk naar voren komen in de motivatie).

Kijk voor meer informatie over de selectie, kosten en aanmeldprocedure op de website van het ELV.