Aankondiging SAVN-congres 2020

SAVN-congres 2020

5-9 juli, Hotel Safari, Windhoek, Namibië

Tot ons grote genoegen kunnen we aankondigen dat het 10e internationale congres van de Suider-Afrikaanse Vereniging vir Neerlandistiek zal plaatsvinden te Windhoek, Namibië van 5 tot 9 juli 2020. 

De Universiteit van Namibië treedt op als gastheer en wij verwelkomen deze gelegenheid om ons congres in Windhoek te kunnen aanbieden. We hopen dat veel congresbezoekers deze kans ook kunnen benutten om dit fascinerende land beter te leren kennen.

Thema: Het leven van tekens… en teksten

Het congresthema is ontleend aan het werk van Ferdinand de Saussure, die al aan het begin van de 20e eeuw de weg baande voor het bestuderen van ‘het leven van tekens in de samenleving’. Tijdens het congres willen we dit thema verbreden met de nadruk op talige producten zoals teksten. Het ‘leven’ van deze teksten heeft betrekking op hun ontstaansgeschiedenis, de auteurs, de constructie, het functioneren van deze teksten en de invloed die ze hebben op gebruikers, lezers, andere teksten en de wereld.

Binnen taalkunde kan tekst geïnterpreteerd worden als theorie/ discours/ of data - denk bijvoorbeeld aan een gebruik gebaseerd onderzoek. Binnen de toegepaste taalkunde kan tekst ook als theorie of theoretische benadering gezien worden, maar natuurlijk ook als het product van een ontwerp: toetsen, woordenboeken, taalcursussen enz.

Voor de letterkundigen geldt dat het gaat om het culturele belang van literaire teksten. Enige voorstellen over literatuur en literatuurwetenschap gecombineerd met hermeneutiek, receptietheorie, narratologie of mediatheorie zijn meer dan welkom. Andere relevante thema’s zijn: Teksten en intertekstualiteit, intermediale poëtica, teksten en hun cultuurhistorische context als ook de verhouding tussen literaire teksten en hun koloniale/postkoloniale context.

Indienen van voorstellen

We verwelkomen graag voorstellen voor congresbijdragen (250-300 woorden). We verwelkomen ook voorstellen voor paneldiscussies, workshops of brainstormsessies. De organisators moeten echter zelf deelnemers werven/ regelen. De voertalen tijdens het congres zullen zowel Nederlands als Afrikaans zijn. Jouw bijdrage moet óf zuiver over de neerlandistiek gaan (dit sluit in: didactiek, cultuur- en mediastudies enz.) óf contrastief van aard zijn betreffend Nederlands en Afrikaans. Voorstellen die slechts Afrikaanse taal- of letterkunde als onderwerp hebben zullen niet aanvaard worden.

Deadline voor het indienen van een voorstel is 17 februari 2020 op de website van de SAVN .

Meer inlichtingen over het congres zijn beschikbaar op de website van de SAVN (www.savn.org.za)

Organisatie van het congres