90e verjaardag prof. Norbert Morciniec feestelijk gevierd

In juni 2022 is prof. Norbert Morciniec, de grondlegger van de Poolse neerlandistiek, is 90 geworden. Zijn verjaardag is op verschillende manieren gevierd. Op donderdag 27 oktober jl. is hij in Wrocław feestelijk gehuldigd. Agata Szubert doet verslag.


Prof. Morciniec is germanist en neerlandicus. Hij was de oprichter van de eerste afdeling Neerlandistiek in Polen en leermeester van de huidige professoren Nederlands in ons land. Reeds in de jaren zestig van de vorige eeuw startte hij aan de Universiteit van Wrocław met een taalcursus Nederlands die hij in de loop van de tijd wist om te vormen in een bijvak bij de Germaanse filologie. In deze vorm fungeerde de neerlandistiek tot in de vroege jaren negentig, waarna ze zelfstandig is geworden.

De eerste geschiedenis van de Nederlandse literatuur in een andere taal dan het Nederlands is het geestwerk van de jubilaris; hij is ook auteur van ettelijke leerboeken Nederlandse grammatica en van de beste woordenboeken Nederlands-Pools-Nederlands die op de markt aanwezig zijn. Zijn Klein woordenboek Nederlands-Pools/Pools-Nederlands kent tot nu toe 17 herdrukken; daarnaast is hij ook (hoofd)redacteur van het Handwoordenboek Nederlands-Pools (verschenen bij uitgeverij Pegasus). Zijn naam staat verder in talrijke cursusboeken, wetenschappelijke boeken en artikelen over (met name) de Nederlandse taalkunde. Hij is ook lid van de KANTL. Kortom: wij in Wroclaw beschouwen prof. Morciniec als onze geestelijke vader.

Het feest op donderdag 27 oktober heeft alle generaties van de Wrocławse neerlandici verzameld. In het Oratorium Marianum, een van de twee prachtigste zalen van onze universiteit, waren niet alleen oud-leerlingen van prof. Morciniec zelf te zien, maar ook leerlingen van zijn leerlingen, inclusief onze studenten van vandaag. Daarnaast kwamen ook collega’s van andere Poolse universiteiten en uit het buitenland alsook vertegenwoordigers van Nederlandse, Vlaamse en Duitse diplomatieke vertegenwoordigingen. Sommige van de aanwezigen hebben live het woord genomen; afgespeeld zijn ook boodschappen toegestuurd door Kris Van de Poel, de algemeen secretaris van de Taalunie, en Wim Vandenbussche, voorzitter van de IVN. Benadrukt werd de impact van prof. Morciniec op de Poolse en internationale neerlandistiek, maar ook zijn invloed op het leven van andere mensen. Wie prof. Morciniec al kende, kreeg eigenlijk weinig nieuws te horen. Maar nu weten ook de studenten van vandaag voor wie “Morciniec” maar een naam op de boeken was, dat juist achter deze naam een wijze en warme man zit. Het vieren van zijn jubileum zorgde ook voor veel warmte en ontroerende momenten. Wij prijzen ons gelukkig met onze meester en hopen dat hij ook op ons trots kan zijn.

Ad multos annos, professor!


Agata Szubert


Prof. Norbert Morciniec met zijn echtgenote Karina en prof. Barbara Kalla, het huidige hoofd van de Erasmusleerstoel voor Neerlandistiek in Wroclaw (foto: P. Piotrowski)