70ste Arkprijs van het Vrije Woord voor Jozef Deleu

Jozef Deleu, stichter van Ons Erfdeel, Septentrion en The Low Countries en van het poëzietijdschrift Het Liegend Konijn én erelid van de IVN ontving op 3 oktober 2020 de Arkprijs van het Vrije Woord. Volgens de jury van de prijs is Deleu "bij uitstek de verpersoonlijking van de zelfbewuste, kritische, verdraagzame en eigenzinnige Vlaming".

Deleu draagt de internationale neerlandistiek een warm hart toe. Hij was in de moeilijke beginjaren van deze eeuw een onmisbare steun voor de Internationale Vereniging voor Neerlandistiek.

De Arkprijs, in 1951 in het leven geroepen door de Brusselse schrijver Herman Teirlinck, bekroont mensen die zich actief inzetten voor de vrijheid van denken. Voor Jozef Deleu, ook dichter en samensteller van bloemlezingen, waaronder het wijd bekende Groot Verzenboek, houdt dit ook een onverschrokken inzet voor de Nederlandstalige literatuur en cultuur in.

Eerdere winnaars van de Arkprijs waren Hugo Claus, Tom Lanoye, Leonard Nolens, Robbe De Hert, Pjeroo Roobjee.