50 JAAR OVER TAAL

Het tijdschrift Over taal is in 2011 aan zijn 50ste jaargang toe en deze verjaardag wil de redactie niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Het betreft immers een tijdschrift met traditie: in 1962 verscheen het eerste nummer, toen nog onder de naam Taalbeheersing in de administratie. In 1985 werd het tijdschrift omgedoopt tot Taalbeheersing in de praktijk. Sedert 1998 heet het tijdschrift Over taal. Het is het enige wetenschappelijk-populariserende blad over taal in de ruime zin in Vlaanderen. Dat het tijdschrift 50 wordt, is geen toeval, want pas sinds de beginjaren zestig heeft het Nederlands in Vlaanderen echt bestaansrecht. 

De redactie houdt een viering voor genodigden en abonnees in Het Pand in Gent op donderdag 8 december 2011 én viert de verjaardag ook met een aan (de geschiedenis van) het tijdschrift zelf gewijd jubileumnummer. Dat nummer geeft een beeld van 50 jaar taal in Vlaanderen. 

‘Vroeger maakten Nederlanders nogal eens grappen over het taalgebruik van de Vlamingen.
Tegenwoordig spreken zij vooral met een zeker ontzag over datzelfde taalgebruik. Daar ligt echter dezelfde houding aan ten grondslag: gebrek aan belangstelling.’ (De Nederlander Marc van Oostendorp belicht 50 jaar taal in Vlaanderen)

 

 ‘De laatste vijftig jaar is het denken over het Nederlands in Vlaanderen aanzienlijk veranderd. Om dat te kunnen begrijpen, moeten we nog veel verder terug. In grote lijnen kunnen we spreken van een beleid tegen het Frans dat langzamerhand een beleid voor het Belgische Nederlands is geworden. De openbare omroep heeft daar een grote rol in gespeeld.’ (VRT-taaladviseur Ruud Hendrickx belicht 50 jaar taalzorgbeleid in Vlaanderen)  

 

Programma van de (besloten) viering

17.30 u: Verwelkoming met koffie 

18 u: Welkomstwoord door Filip Devos
Filip Devos is docent Nederlands aan HoGent Toegepaste Taalkunde, sinds 2004 redactielid en sinds 2007 hoofdredacteur van Over taal.

18.10 u: Opening door Dirk Sterckx
Dirk Sterckx studeerde in de jaren zestig Germaanse filologie aan de Rijksuniversiteit Gent. Na enkele jaren in het onderwijs als leraar Nederlands werd hij in 1975 journalist bij de BRT, waar hij onder meer EG-correspondent, eindredacteur en chef-nieuws was. Van 1999 tot 2011 was hij Europees parlementslid.

18.20 u: Pleidooi voor taal: gemopper van een oude zeur, door Wilfried Vandaele
Wilfried Vandaele was algemeen secretaris van het Cultureel Verdrag Vlaanderen-Nederland (1998-2009). Sinds 2009 is hij Vlaams parlementslid en ondervoorzitter van de Interparlementaire Commissie van de Nederlandse Taalunie.

18.45 u: Mensen die het kunnen weten. 50 jaar taalzorgbeleid in Vlaanderen, door Ruud Hendrickx
Ruud Hendrickx is VRT-taaladviseur. Van 1991 tot 1997 was hij redactielid van Taalbeheersing in de praktijk.

19.10 u: Dat sappige taaltje van jullie. Observaties van over de landsgrens, door Marc van Oostendorp
Marc van Oostendorpis senior-onderzoeker op het Meertens Instituut en bijzonder hoogleraar Fonologische Microvariatie aan de Universiteit Leiden. Hij schrijft over taal voor onder andere Onze Taal en NRC Handelsblad.

19.35 u: Van Taalbeheersing tot Over taal. Vijftig jaar mensenwerk, door Hugo Brouckaert
Hugo Brouckaert is vertaler, eredirecteur van de Taaldienst van de Senaat en publicist. Hij was van 1992 tot 2004 redactielid van Taalbeheersing in de praktijk en Over taal, waar hij nog altijd vast medewerker van is.

20.00 u: Afsluitend woord 

20.10 u: Uitgebreide receptie  

Inhoud van het jubileumnummer (jaargang 50, nr. 5)

- Interview: Ton Fouwels: 50 jaar redactielid (door Marianne Boone)

- Taalwerk: Vijftig jaar Over taal in Vlaanderen (door Filip Devos)- Taalkronkels: De toekomst van het verleden (door Filip Devos)

- Idioom & Co: We krijgen mettertijd allemaal een druktoetstelefoon (door Albert Oosterhof)- Broodje taal: Vijftig jaar taalzorg in Over taal (door Els Hendrickx)

- Interview:Over taal in interviews (door Filip Devos)

- Taalwerk: Van Taalbeheersing tot Over taal: vijftig jaar mensenwerk (door Hugo Brouckaert)

- Dossier: Mensen die het kunnen weten. Vijftig jaar taalbeleid en taaladvisering (door Ruud Hendrickx)

- Te boek: ‘Musts’ in de neerlandistiek (door Filip Devos)

- Column: Begin nooit een tijdschrift! (door Hugo Brouckaert)- Quiz over taal: Test uw kennis van 50 jaar Over taal (door Natalie Hulsen) 

Het jubileumnummer kan apart besteld worden tegen de uitzonderlijke prijs van 6 euro (incl. port en btw). Bestellen kan via abonn@uga.be of telefonisch op 056 36 32 00.   We hopen dat u in uw (internet)publicatie/medium aandacht zult besteden aan het jubileumnummer van Over taal. Op verzoek krijgt u een pdf toegestuurd. We heten u tevens welkom op de viering op 8 december. Gelieve uw aanwezigheid te melden.  

Met vriendelijke groet

Filip Devos
Hoofdredacteur Over taal
e-mail: filip.devos@overtaal.be
website: www.overtaal.be