5 november 2022: De Vertaaldag

Op zaterdag 5 november vindt in De Nieuwe Liefde in Amsterdam de Vertaaldag plaats van Nederland Vertaalt. Anders dan voorgaande jaren is de vertaalwedstrijd deze keer beperkt tot één vertaalopgave, lees meer over de Vertaalwedstrijd.

De vertaalwerkgroep wordt georganiseerd in samenwerking met de Europese Commissie in het kader van de Europese Dag van de Talen. Lees meer

Programma-onderdelen

9.45 – 10.30 uur
Ontvangst met koffie en thee in de Serre en de Foyer

Plenair programma

10.30 – 10.40 uur
Welkom door ceremoniemeester Paulien Cornelisse

10.40 – 11.15 uur
Openingslezing door Henri Bloemen

Het woord in den beginne – het vertalen onmiddellijk daarna
Over de eerste vertalingen in de geschiedenis van de mensheid

11.15 – 11.50 uur
Lezing door Sijbolt Noorda

In den beginne was het Woord
Over de nieuwe bijbelvertaling

11.55 – 12.30 uur
Lezing door Irma Sluis en dovenexpert Iris Wijnen

Gebarentaal met een zachte G of een Amsterdams accent
Over het tolken en vertalen van gesproken taal naar gebarentaal

12.30 – 13.35 uur
lunch in de Serre en de Foyer

Keuze tussen Lezingenprogramma of Vertaalwerkgroep

Lezingen (Grote zaal)

13.40 – 14.15 uur
Lezing door Tonnus Oosterhoff

Een envelop met cachet
Over de hertaling van Sarah Burgerhart

14.20 – 15.00 uur
Erik van Muiswinkel in gesprek met Maarten Koningsberger

Van Do-Re-Mi naar Do-re-Mi

Tweegesprek met zang over het zingen van Engelstalige musicals in Nederlandse vertaling

Vertaalwerkgroep (Bibliotheek)
13.40 – 15.00 uur

15.00 – 15.35 uur
Theepauze in de Serre en de Foyer

Plenair programma (Grote zaal)

15.40 – 16.05 uur
Martinus Nijhoff Vertaalprijs 2022

De laureaten van de Martinus Nijhoff Vertaalprijs 2022: Margreet Dorleijn en Hanneke van der Heijden voor hun vertalingen uit het Turks.

16.05 – 16.10 uur
Afsluiting door Paulien Cornelisse

16.10 – 17.15 uur
Borrel

Toegang en aanmelden

Toegangskaarten voor de Vertaaldag kosten € 60,- (programma, koffie/thee bij ontvangst & theepauze en uitgebreide borrel). 
Vrienden van Verstegen & Stigter, lezers van NRC en leden van Genootschap Onze Taal betalen € 45,-. Voor studenten geldt een gereduceerde prijs van € 25,-.
Voor een meerprijs van € 17,50 kunt u gebruik maken van een lunchbuffet in de foyer van De Nieuwe Liefde.

Toegangskaarten zijn te koop via Ticketkantoor.