40 jaar IVN: Vijf oorspronkelijk Nederlandstalige gedichten in vijf verschillende talen!

Met de kerstdagen voor de deur lijkt het ons een goed idee de actie af te ronden. Dat doen we met maar liefst alle vijf jubileumgedichten, vertaald in het Spaans door studenten van het derde jaar Nederlands aan de Universiteit Crdoba in Argentini!

De Taal
Jacob Israel de Haan

Het meest verlang ik weer de taal te horen,
De taal van Holland, altijd om mij heen.
Hier leef ik, half verheugd en half verloren.
De taal van mijne liedren spreekt niet n.

La lengua
Jacob Israel de Haan

Volver a sentir la lengua es lo que ms he querido,
la lengua de Holanda, siempre a mi alrededor.
Aqu vivo, medio contento y medio perdido,la lengua de mis canciones no tiene cantor.

De Taal werd ook vertaald in het Ivriet door Mieke Danils-Waterman (Hebreeuwse Universiteit, Jeruzalem).

In de week van de Nederlandse taal, die dit jaar in oktober plaatsvond, heeft Micaela van Muylem aan de studenten van het derde jaar Nederlands de gedichten en de jubileum-vertaalactie van het IVN voorgesteld, en ze gevraagd of zij wilden meedoen. Hetwas de eerste keer dat zij in de les Nederlands vertaalden, en niet alle studenten van dit keuzevak volgen een opleiding tot vertaler. Maar toch was de eerste ervaring met de gedichten zeer interessant.

Ochtend aan de Gariepdam
Miriam Van hee

er is niets, tenzij een begin,
een kleine boot in de ochtend
en er, dat is de plek niet alleen
maar ook de herinnering
en het verlangen, er is
een haperend, hunkerend woord
dat rimpels maakt in de taal

komt het van hier, op de oever
waar eucalyptusbomen ruisen
of van daar, waar we ooit,
na de regen, heen wilden gaan

maar we zijn er nu, daar is
het uitzicht: water en land
liggen roerloos te wachten
op zonlicht en wind

er is de plek die we fotograferen
er is de plek waar we zijn, even,
tot we weer verderreizen

Maana en el dique de Gariep
Miriam Van hee

estar no es sino un comienzo,
un pequeo bote en la maana.
y estar no es slo el lugar
sino tambin el recuerdo

y el deseo, estar es
una vacilante y anhelante palabra
que encrespa la lengua

viene de aqu, en la orilla
donde susurran los eucaliptos,
o de all, adonde alguna vez,
despus de la lluvia quisimos ir

sin embargo estamos, all est
lo que vemos: agua y tierra
yacen inmviles, esperando
la luz del sol y el viento

est el lugar que fotografiamos,
est el lugar donde por un momento somos,
hasta que retomamos el viaje

Ochtend aan de Gariepdam werd ook vertaald in het Frans door Bernard de Coen (Katholieke Universiteit Leuven), en in het Tsjechisch Martina Louckov uit Brno.

Daarna hadden zij een keer per week na de les een soort workshop georganiseerd, om de gedichten te lezen en collectief te vertalen. Ook is er een native speaker uitgenodigd, een Belgische die ook perfect Spaans spreekt; de studenten hebben met haar de woorden en uitdrukkingen besproken die zij moeilijk vonden. Nadat zij al een min of meer definitieve versie van de vijf gedichten hadden, is er begin december ook nog een Argentijnse dichteres uitgenodigd, om samen met haar de vertalingen te lezen en om de reactie van een lezer die geen Nederlands kent te zien! Gabriela Milone is ook docente hermeneutiek op de universiteit en heeft de studenten twee teksten, van Benjamin en Gadamer, laten lezen om theoretisch na te denken over wat zij de laatste twee maanden hadden gedaan in de praktijk.

Woorden
Hanny Michaelis

Woorden: een dubieuze
lekkernij. De sappige
liggen zwaar op de maag.
Zelfs de droogste laten
een wee smaak na. Toch
kan niemand erbuiten,
ik ook niet. Maar als
er dan met alle geweld
spraak gemaakt moet worden,
dan liever kleinspraak.

Palabras
Hanny Michaelis

Palabras: una delicia
incierta. Las jugosas
caen pesadas.
Incluso las ms secas dejan
dejan un mal sabor. Y aun as
nadie puede desprenderse de ellas,
tampoco yo. Pero si
pese a todo no podemos evitarlas,
mejor enunciar
las ms sencillas.

Woorden werd ook vertaald in het Ivriet door Mieke Danils-Waterman (Hebreeuwse Universiteit, Jeruzalem), in het Spaans Vanuit een samenwerking tussen de Universiteiten van Salamanca en Granada, en in het in het Tsjechisch door Martina Louckov uit Brno.

Na veel te hebben gediscussieerd, overlegd en veranderd, en dankzij de waardevolle bijdragen van Diego Puls, Kristien Duym en Gabriela Milone, hebben de studenten de vijf gedichten ingestuurd naar de IVN om ze op de website te presenteren. De IVN is apetrots op het resultaat!

Tijd
Rutger Kopland


Tijd het is vreemd, het is vreemd mooi ook
nooit te zullen weten wat het is

en toch, hoeveel van wat er in ons leeft is ouder
dan wij, hoeveel daarvan zal ons overleven

zoals een pasgeboren kind kijkt alsof het kijkt
naar iets in zichzelf, iets ziet daar
wat het meekreeg

zoals Rembrandt kijkt op de laatste portretten
van zichzelf alsof hij ziet waar hij heengaat
een verte voorbij onze ogen

het is vreemd maar ook vreemd mooi te bedenken
dat ooit niemand meer zal weten
dat we hebben geleefd

te bedenken hoe nu we leven, hoe hier
maar ook hoe niets ons leven zou zijn zonder
de echo\'s van de onbekende diepten in ons hoofd

niet de tijd gaat voorbij, maar jij, en ik
buiten onze gedachten is geen tijd

we stonden deze zomer op de rand van een dal
om ons heen alleen wind

Tiempo
Rutger Kopland

El tiempo. Es extrao, tambin extraamente hermoso
nunca llegar a saber qu es

y aun as, cunto en nuestra vida es anterior
a nosotros, cunto nos trascender

tal como mira un recin nacido, como si mirara
algo en l mismo, algo ah
algo que trae en l

tal como mira Rembrandt en los ltimos retratos
de s mismo, como si viera hacia dnde se dirige
una lejana ms all de nuestros ojos

es extrao, pero tambin extraamente hermoso, pensar
que algn da nadie ms sabr
que hemos vivido

pensar cmo ahora, cmo aqu
y tambin cmo nada en nuestra vida sera sin
el eco de las profundidades desconocidas en nuestra mente

no es el tiempo el que pasa, sino vos, y yo
afuera de nosotros no existe el tiempo

nos asomamos a un valle aquel veranoa nuestro alrededor, slo viento.

Tijd werd ook vertaald in het Hongaars door Judit Gera (Eotvos Lorand University, Boedapest), en in het in het Frans door Bernard de Coen (Katholieke Universiteit Leuven).

Alle vertalingen op deze pagina zijn collectieve werken van Sofa Cepernic, Andrea Plasencia, Aniela Plasencia, Mario Camino en Nicols Cortegoso: studenten Nederlands van de Universiteit Crdoba, Argentini.
Met dank aan Diego Puls, Kristien Duym en Gabriela Milone.

Nieuwe klinker
Maarten Inghels

Ik schrijf je tot een nieuwe klinker die ruikt
naar jong gras, met een onbestemde kleur
maar prima op de kast staat, in een vaas of
tussen boeken. Je akoestiek klinkt prachtig naast

andere letters, nooit extreem zacht of kwaadaardig luid.
Jou gebruik ik het meest, mijn mond loopt van je over,
mijn pen drinkt gulzig je bloed. Je bent het ontbrekende
brokstuk in de taal, een robuuste tafel waar met servet

aan wordt gedineerd, met eerbied voor spelling.
Aan het einde van een zin vang ik je licht
in een woord, als een caleidoscoop draai ik je
alle kanten op. Ik wacht nog op dat ene gedicht.

Nueva vocal
Maarten Inghels

Te materializo en una nueva vocal que huele
a hierba fresca, de un color indefinido
pero que queda bien en una repisa, en un jarrn o
entre los libros. Elegante resuena tu acstica junto

a las dems letras, ni tan suave ni tan ensordecedora.
Sos por m la ms usada, y de vos mi boca se desborda,
vida bebe mi pluma tu sangre. Sos la pieza que falta
en la lengua, una mesa firme en la que se cena

con servilleta, con respeto por la ortografa.
Al final de una frase capturo tu luz
en una palabra, hacindote girar como en un caleidoscopio
en todas direcciones. An espero aquel poema.

Nieuwe Klinker werd ook vertaald in het Spaans vanuit een samenwerking tussen de Universiteiten van Salamanca en Granada.

Wij danken alle vertalers voor hun gewaardeerde bijdrage(n)!