31 augustus 2018: algemene ledenvergadering IVN

Op vrijdag 31 augustus 2018 houdt de Internationale Vereniging voor Neerlandistiek haar algemene ledenvergadering. Deze vindt plaats op de slotdag van het Colloquium Neerlandicum, en wel van 14:30 tot 16:00 uur in het Monseigneur Sencie-instituut van de K.U. Leuven. U bent van harte uitgenodigd deze vergadering bij te wonen. 

U vindt de vergaderstukken hier