28 en 29 september 2023: DoHa-Kolloquium 2023

Op 28 en 29 september 2023 is het weer zover: dan wordt het tweejaarlijkse Doktoranden- und Habilitanden-Kolloquium (DoHa) van de Duitstalige neerlandistiek georganiseerd aan de Carl von Ossietzky Universiteit Oldenburg. Het colloquium biedt universitaire neerlandici binnen het Duitse taalgebied de gelegenheid hun onderzoek te presenteren aan collega’s taal- en letterkunde van een Duitstalige, Nederlandse of Vlaamse universiteit.

Niet alleen in Duitsland werkende promovendi en habilitandi zijn welkom; dit jaar is er extra plek voor maximaal vijf deelnemers uit het Nederlandse taalgebied of de ‘extramurale’ neerlandistiek. Daarbij denkt de organisatie aan promovendi of habilitandi wier onderzoek qua onderwerp of methode aansluit bij de Duitse neerlandistiek.

De inschrijvingen zijn geopend. Klik hier voor meer informatie en meld je aan!