27 t/m 31 augustus 2012: 18e Colloquium Neerlandicum

Het thema van het colloquium is Andere werelden. Het fiere VOC-devies Qua patet orbis mag dan in de Gouden Eeuw in Nederland verzonnen zijn, de geschiedenis van de Lage Landen tot en met deze eeuw bewijst dat voor de Nederlandse taal en cultuur nog steeds geldt: "Zo wijd de wereld strekt." Wel wordt het tijd om het begrip 'de wereld' van dichterbij te bekijken. De wereld wordt vaak verdeeld in 'mijn wereld' en 'de andere wereld', maar vanuit internationaal perspectief kan men beter denken in termen van een eigen wereld en andere werelden. Het bestuur van de Internationale Vereniging voor Neerlandistiek fungeert ook nu weer als congrescommissie en verwelkomt bijdragen uit alle gebieden van de internationale neerlandistiek. Zeer nadrukkelijk wil de commissie niet-moedertaalsprekers van buiten de Lage Landen uitnodigen om een bijdrage in te sturen. Klik hier voor meer informatie over het voorlopige programma en de oproep bijdragen.