20e Colloquium Neerlandicum in de nieuwsbrief van het Netwerk Didactiek Nederlands

In oktober verscheen de meest recente nieuwsbrief van het Netwerk Didactiek Nederlands.

Deze nieuwsbrief bevatte een uitgebreid verslag van het 20e Colloquium Neerlandicum geschreven door Ghislain Duchâteau - vicevoorzitter en redacteur NDN.

Duchâteau woonde gedurende de vijf colloquiumdagen een hele serie lezingen en workshops bij, waarvan hij in de nieuwsbrief een omstandig en geïllustreerd verslag uitbrengt.

U kunt de nieuwsbrief hier bekijken.