Studiedag: “Het beeld van Nederland en Vlaanderen in literaire vertalingen. Een vergelijking tussen Italiaanse, Portugese en Spaanse vertalingen van hedendaagse Nederlandstalige fictie”

19 maart 2018

Universiteit van Trieste, 19 maart 2018

De afdeling Nederlands van de Universiteit van Trieste, Departement IUSLIT, Opleiding Tolk/Vertaler SSLMIT, nodigt u uit voor de studiedag

“Het beeld van Nederland en Vlaanderen in literaire vertalingen. Een vergelijking tussen Italiaanse, Portugese en Spaanse vertalingen van hedendaagse Nederlandstalige fictie”.

Plaats: Universiteit van Trieste, SSLMIT, Via Filzi 14, 34132 Trieste
Datum: 19 maart 2018

In de voetsporen van het Colloquium “Het parcours van Nederlands boek tot buitenlandse lezer” (Münster 2016) vindt op 19 maart 2018 in Trieste de studiedag “Het beeld van Nederland en Vlaanderen in literaire vertalingen. Een vergelijking tussen Italiaanse, Portugese en Spaanse vertalingen van hedendaagse Nederlandstalige fictie” plaats. Literaire vertalingen zijn veelal de enige manier waarop buitenlanders kennis maken met de culturele kenmerken en eigenschappen van een land of volk. Tot nu toe is echter weinig onderzocht op welke manieren vertalingen bijdragen tot bevestiging of neutralisering van nationale beelden in het buitenland. Er is dus behoefte aan een grondige studie naar de manier waarop stereotypen in literaire werken verschijnen en de rol die vertaling speelt in de representatie van een nationaal karakter.

Het geval van Nederlandstalige fictie is emblematisch, omdat er relatief weinig auteurs zijn vertaald, vooral in Zuid-Europese landen. Hoewel er geen empirische gegevens beschikbaar zijn, kan vrij gemakkelijk worden geconstateerd dat maar een klein deel van de grote en gevarieerde Nederlandstalige literaire productie is vertaald in Italië, Spanje en Portugal. Uit recent onderzoek is gebleken dat in de analyse van stereotypen in literaire werken drie elementen van belang zijn: tekst, context en intertekst. Daarnaast is het raadzaam om de selectiecriteria van de te vertalen boeken te onderzoeken, samen met de rol die vertalers, literaire fondsen en andere belanghebbenden hierbij spelen.

Doelstelling van deze studiedag is meer inzicht te verkrijgen in de manier waarop de nationale stereotypen en beelden over Nederland en Vlaanderen verspreid worden door middel van vertaling in het Italiaans, Spaans en Portugees van Nederlandstalige literaire werken. Neerlandici, vertaalwetenschappers en literair vertalers zullen ideeën en ervaringen uitwisselen over de verspreiding van Nederlandstalige literatuur in Italië, Spanje en Portugal, met speciale aandacht voor de selectieprocedure en receptie van literaire werken in deze drie landen. De studiedag zal in twee delen opgesplitst worden: een academische sessie, waarin vertaaltechnieken, culturele aspecten en sociologische achtergronden van beelden en stereotypen geanalyseerd zullen worden, gevolgd door een forumdiscussie met literair vertalers en twee schrijvers.

Toegang tot het colloquium is vrij.
Registratie bij:
Dolores Ross: dross@units.it
Paola Gentile: paola.gentile@phd.units.it

ABSTRACTLIJST

PROGRAMMA

8.00 – 8.45

Aanmelding

8.45 – 9.15

Welkomstwoord (D. Ross, J. Medina Montero, diplomatieke vertegenwoordigingen van België en Nederland)

9.15 – 9.45

Lezing: Luc van Doorslaer (KU Leuven / Universiteit Stellenbosch)

“Over beeldvorming en grensvorming”

9.45 – 10.15

Lezing: Paola Gentile (KU Leuven, Universiteit van Trieste)

“Het beeld van Nederland en Vlaanderen in Italiaanse literaire vertalingen. Focus op de selectie en receptie van hedendaagse Nederlandstalige literatuur”

10.15 – 10.45

KOFFIEPAUZE

10.45 – 11.15

Lezing: Marco Prandoni (Universiteit van Bologna)

“Italië en de Dutchness van Frank Westerman”

11.15 – 11.45

Lezing: Francesca Terrenato (Universiteit Sapienza, Rome)

“Het verdriet als legkaart. Vlaamse stereotypen in vertaling”

11.45 – 12.15

Lezing: Roberto Dagnino (Universiteit van Straatsburg)

“Hendrik Conscience in het Italiaans. Beschikbare gegevens en open vragen”

12.15 – 12.45

Lezing: Goedele De Sterck (Universiteit van Salamanca)

“Schrijf jij op z’n Hollands? Of op z’n Vlaams? En hoe vertaal je dat?”

12.45 – 13.15

Lezing: Arie Pos (Komrij-biograaf, ex docent Universiteit van Coimbra en Porto)

“Een moeilijk product – hedendaagse Nederlandstalige fictie in Portugal”

13.15 – 15.00

LUNCH

15.00 – 16.30

Forumdiscussie literair vertalers (Laura Pignatti, Valentina Freschi, Stefano Musilli)  en schrijvers (Tom Lanoye, Frank Westerman) geleid door Franco Paris (Universiteit Orientale van Napels).

Titel: “De ingewikkelde taak van de literair vertaler: tussen distantie en betrokkenheid, tussen culturele en kwalitatieve bemiddeling en marketingstrategieën"

16.30- 17.00

Slotlezing: Jaap Grave (Universiteit van Münster)

18.00 – 19.30

Publiekspresentatie in een historisch literair café: Tom Lanoye en Frank Westerman geïnterviewd door Luc van Doorslaer

19.30-

DINER (voor genodigden)