Uitnodiging symposium Nationaal Platform voor de Talen

Op vrijdag 13 december vindt in Amsterdam het symposium van het Nationaal Platform voor de Talen plaats. Tijdens dit symposium wordt het actieplan Talen centraal besproken met vertegenwoordigers van alle geesteswetenschappelijke faculteiten van Nederland. 

Doel van het symposium

Het Nationaal Platform voor de Talen heeft van de samenwerkende geesteswetenschappelijke faculteiten van de Nederlandse universiteiten de opdracht gekregen om de positie van de universitaire talenstudies te versterken. Hiertoe heeft het Platform een landelijke promotiecampagne voor de talenstudies ontwikkeld, plannen gemaakt om de aansluiting tussen voortgezet en hoger onderwijs structureel te verbeteren en een begin gemaakt met de vernieuwing van het opleidingenaanbod.

Eind oktober heeft het Platform het actieplan Talen centraal: naar een deltaplan voor de universitaire talenstudies ingediend bij het Ministerie van OCW. Het Platform gaat hierover graag in gesprek met docenten van de talenopleidingen en andere belanghebbenden. Tijdens het symposium op 13 december bespreken we de verschillende actielijnen uit het plan, wisselen we ideeën en ervaringen uit, en maken we concrete afspraken voor het vervolg. Uw inbreng is hierbij van groot belang.

Praktische informatie

Het symposium vindt plaats op vrijdag 13 december 2019 in het Symphonygebouw, dat zich dicht bij Station Amsterdam Zuid bevindt. Het symposium duurt van 10.00 uur tot uiterlijk 17.00 uur. Op deze pagina vindt u het programma voor de dag.

Aanmelden

U kunt zich tot en met 29 november aanmelden voor het symposium via het aanmeldformulier op deze pagina