Lotte Jensen bekleedt per 1 september de Desiderius Erasmus Leerstoel: Nederlands over de grenzen aan Université catholique de Louvain

Op woensdag 31 augustus ondertekenden de heer Pieter Jan Kleiweg de Zwaan, Ambassadeur van het Koninkrijk der Nederlanden in België, en professor Vincent Blondel, Rector van de Université catholique de Louvain, een conventie die een Ambassadeleerstoel installeert met de naam “Desiderius Erasmus Leerstoel: Nederlands over de grenzen”.

De doelstelling van de leerstoel is het bevorderen van de uitwisseling op het gebied van Neerlandistiek en Nederlandse taal, cultuur, maatschappij en letterkunde, door middel van het inviteren van een Nederlandse gastprofessor binnen de opleiding Nederlands van de Faculté de Philosophie, Arts et Lettres.

De gastprofessor voor 2022-2023 is Professor Lotte Jensen, hoogleraar Nederlandse literatuur- en cultuurgeschiedenis aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Lotte Jensen is lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) en voorzitster van de Werkgroep De Moderne Tijd. Momenteel werkt ze met een NWO Vici-beurs aan onderzoek over rampen en Nederlandse identiteitsvorming en met een NWA-subsidie aan het project Heritages of Hunger. Ze is recensente bij de Volkskrant en columniste bij de lage landen.

De openingslezing van de Leerstoel zal plaatsvinden op 18 oktober 2022 en zal gaan over: “De Nederlandse strijd tegen het water. Nationale en internationale veerkracht.” In de loop van de maand maart 2023 zal Lotte Jensen een aantal lezingen verzorgen voor de studenten in het kader van de “Nederlandse week”.