Enquête over gebruik Vertalingendatabase Letterenfonds

Ik ben Krisztina Gracza, promovenda van de Eötvös Loránd Universiteit (ELTE) te Boedapest. Momenteel loop ik stage bij de afdeling Buitenland van het Nederlands Letterenfonds. Tegelijkertijd werk ik ook aan mijn proefschrift dat de volgende titel draagt: ‘Het doorbreken van de Europese monocultuur. De uitgave van Hongaarse literatuur in Nederland, en de Nederlandse literatuur in Hongarije, na de omwenteling (1989-2019)’.

Ik ben er in het algemeen benieuwd naar hoe een boek wordt vertaald en welke stappen er genomen moeten worden om het te laten verschijnen in een andere taal. Dat doe ik met behulp van een institutionele analyse van het vertaalbeleid van Hongaarse en Nederlandse literatuur. Hierbij ligt het accent bij de verschillende actoren (zoals vertalers, fondsen, uitgevers, scouts, adviseurs, enz.) van de uitgeverswereld die bezig zijn in het literaire veld.

Als periode koos ik voor de eerste drie decennia na de omwenteling in Hongarije (1989-2019), omdat deze historische gebeurtenis fundamentele veranderingen op gang heeft gezet in de Hongaarse uitgeverswereld. Mijn aanpak is bijzonder in die zin dat ik specifiek naar bepaalde titels kijk én praktisch sociologisch onderzoek verricht naar het handelen van actoren met behulp van interviews en stages.

Tijdens mijn stage wekte de Vertalingendatabase al snel mijn aandacht. Deze database, waarvoor Marlies Hoff (Bibliotheek en Documentatie) verantwoordelijk is, is een uniek fenomeen, een werkmiddel van medewerkers van het fonds. Sinds de database ook online staat, is die voor iedereen toegankelijk en kan iedereen zelf data opvragen. Om de uniciteit van deze database te onderzoeken heb ik een vragenlijst samengesteld. Hiermee wil ik beter inzicht krijgen in door wie, waarvoor en hoe deze database buiten het Letterenfonds wordt gebruikt. 

  • Klik hier om naar vragenlijst te gaan.

De geschiedenis van deze database, de resultaten van de vragenlijst en mijn ervaringen tijdens mijn stage ga ik uitwerken tot een hoofdstuk van mijn proefschrift. Hierover zal ik eind augustus tijdens het Colloquium Neerlandicum in Nijmegen in het kader van een lezing vertellen.

Op de website van het Letterenfonds kunt u meer lezen over mijn onderzoek.