Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk dan de online versie.

Beste vrienden van de neerlandistiek,

Vorige week maandag was een delegatie van de IVN in Antwerpen ter gelegenheid van het 100e Comité van Ministers van de Taalunie. Met de ‘Verklaring van Antwerpen’ hernieuwde het Comité de wens om de Taalunie een blijvende en prominente rol te laten spelen bij de ontwikkeling, bevordering en verspreiding van het Nederlands. Over het belang voor de internationale neerlandistiek van dit uitgesproken engagement is meer te lezen in een kort verslag op onze site.

Ook werd een nieuwe algemeen secretaris benoemd: Gunther Van Neste. We wensen hem alvast veel succes en kijken ernaar uit hem alles te vertellen over de kansen en uitdagingen van ons vakgebied.

Intussen ging het werk achter de schermen ook door, bijvoorbeeld bij de redacties van Internationale Neerlandistiek en Lage Landen Studies die hun vergaderingen hadden. Via deze weg wijs ik graag nog eens op deze uitstekende Nederlandstalige wetenschappelijke publicatiefora voor wie onderzoeks- of onderwijsresultaten wil delen. Kopij is welkom, kijk voor contactinformatie op onze website.

Anne Sluijs

Directeur

 

Bericht uit het bestuur

December 2022 nam de Nederlandse Tweede Kamer een amendement aan waarmee structureel extra middelen werden vrijgemaakt voor de IVN en de activiteiten die wij ondernemen voor versterking van de internationale neerlandistiek. Ondanks de niet aflatende inspanningen van ons bureau en goede samenwerking met de ambtenaren van OCW zijn de middelen nog altijd niet beschikbaar voor het veld, vanwege vertraging in de procedure aan de kant van het ministerie. De IVN heeft haar grote bezorgdheid kenbaar gemaakt via een formele brief en zal afhankelijk van de beantwoording passende vervolgstappen nemen.

Laatste nieuws

25 april 2024

Aftrap Voortvarend Nederlands met webinar Frits van Oostrom

▸ Lees verder
25 april 2024

Gunther Van Neste nieuwe algemeen secretaris Taalunie

▸ Lees verder
25 april 2024

Comité van Ministers toont in Antwerpen blijvend engagement Taalunie

▸ Lees verder
 

Meer nieuws

28 maart 2024

Call for papers: Emigratie uit de Lage Landen

29 april 2024

PhD-studie Nederlandse literatuurwetenschap in Amsterdam open voor aanmelding

4 april 2024

Taalunie subsidie aanvragen mogelijk vanaf 1 april

15 april 2024

Letter en Geest: Neerlandistiek in Leiden

10 april 2024

Lyrisch!-Project in Münster afgerond

9 april 2024

Taalunie zomercursus voor onderzoekers

19 april 2024

Aanmelden cursussen ELV literair vertalen uit het Nederlands geopend

4 april 2024

Herinneringen contributiefacturen verzonden

24 april 2024

Studentennetwerk Taalunie start op 30 april

Afmelden | www.ivn.nu